Het nieuwe huisvesten

De bouw staat onder druk. Budgetten zijn naar beneden bijgesteld. De vraag van de klant lijkt eenvoudig: realiseer het project tegen zo laag mogelijke kosten. Terwijl door de technische standaard en de vraag om verder te verduurzamen, processen juist complexer worden. Integrale samenwerking brengt efficiëntie. Virtueel bouwen (BIM) maakt het bouwproces vooraf inzichtelijk. Ontwikkelingen waarmee aanzienlijke kosten moeten worden bespaard. Kortom, huisvestingsvraagstukken vragen om een totaal nieuwe benadering.

Voor FIT ingenieurs zijn juist innovatie en vernieuwing de drijfveer. Meedenken in de ontwikkeling vanaf ontwerp (FIT Scan). Het begeleiden van het volledige proces of op onderdelen (FIT Support). Maar nog belangrijker, het realiseren en waarmaken in de praktijk (FIT Result). FIT heeft de kanteling in de vastgoedmarkt opgepakt als kans. Daarnaast is FIT van de generatie waarbij het inzetten van de nieuwste ontwikkelingen logisch is.

FIT ingenieurs helpt bij het realiseren van uw huisvesting, bedenkt slimme, praktisch uitvoerbare oplossingen voor duurzaam rendement. FIT bespaart kosten.

Voor meer informatie ga naar www.fit-ingenieurs.nl
of bel ons op telefoonnummer 0486 - 76 00 06.

Niels van de Hoef
nh@fit-ingenieurs.nl