Toekomstgericht ontwikkelen

Consumenten worden steeds kritischer. Zeker als het gaat om hun spaarzame vrijetijdsbesteding. Veel zwem-, en sportaccommodaties kunnen niet meer aan de eisen voldoen. Vooral gemeenten worstelen met de vraag hoe zij hun zwembaden en sporthallen rendabeler kunnen maken. De ConeGroup en Van der Heijden Bouw & Ontwikkeling hebben een antwoord op dit vraagstuk. John Teunissen, algemeen directeur van de ConeGroup legt uit: “Gezamenlijk kunnen wij de hele keten van design, build, finance, maintain en operate (DBFMO) overnemen. In deze keten is de ConeGroup steeds de exploiterende en Van der Heijden de uitvoerende partij.”

Toekomstbestendig totaalconcept
Teunissen beschrijft zijn werkwijze als volgt: “Wij zijn exploitant en handelen dus ook bij alles als exploitant. We denken na vanuit de functionaliteit van het concept waarop het pand moet aansluiten. Dus niet primair vanuit de stenen. Voor ons is van belang wat  de bezoeker verwacht. Niet alleen qua aanbod maar ook voor wat betreft de manier van aanbieden. Bij ons dus geen hoge abonnementskosten en langlopende contracten. Je moet klanten vasthouden door goede producten en diensten te bieden. En dat lukt. Dat merken we in de praktijk bij de ondernemingen die we al langer op deze wijze exploiteren.” De ConeGroup neemt alle zorg uit handen: “Wij nemen desgewenst de zwembaden over en dat geldt vanzelfsprekend ook voor de mensen die daar werken. We vormen het geheel volgens onze visie om naar een toekomstbestendig totaalconcept. Zo worden het lifestyle-voorzieningen die volledig passen bij wat consumenten vandaag de dag willen.” 

Krachten bundelen
Van der Heijden bouw en ontwikkeling: “Sinds februari 2010 hebben we onze krachten gebundeld . We hebben dit vastgelegd in een samenwerkings-overeenkomst. Ondertussen zijn er meerdere projecten opgestart die nu vruchten beginnen af te werpen. Zo heeft de ConeGroep het zwembad De Frosk in het Friese De Westereen (gemeente Dantumadiel) verworven. Die gaan we renoveren en uitbreiden tot een uiterst modern Lifestyle center. Daarnaast wordt het zwembad ’t Walfort in Aalten uitgebreid met een wellness voorziening inclusief ‘sauna­tuin’, schoonheidspraktijken en massagesalons.”

Gecompliceerde processen
Zowel Van der Heijden als de ConeGroup wil verder kijken dan winst op de korte termijn. Van der Heijden: “De lange geschiedenis in deze branche helpt ons daarbij. Niet iedereen kan een duurzaam, onderhoudsvriendelijk sport-, zwem- of lifestyle centrum ontwikkelen, bouwen en exploiteren. We hebben inmiddels veel ervaring met deze totaalaanpak. Knowhow die prima aansluit op de visie en expertise van ConeGroup. Teunissen bevestigt: “Het is een goede keus gebleken om de handen ineen te slaan. Van der Heijden heeft niet alleen kennis van de branche. Maar ook de capaciteit om in gecompliceerde processen mee te denken en toekomstgericht te ontwikkelen. Dat moet ook wel, want we blijven verbonden aan de projecten die we aangaan. Wij in de exploitatie, zij in het onderhoud.”


Meer klanten vertellen
www.conegroup.nl