Denken in oplossingen

Nultreden huurwoningen in Schaijk, appartementen in Berghem, een compleet kantoor in Grave en de herontwikkeling van zorgunits en appartementen in Schaijk. Allemaal projecten die Mooiland aan Van der Heijden bouw en ontwikkeling toevertrouwde. Onlangs leverde het bouwbedrijf ook Weijerstaete op; een verzorgingshuis met huur- én koopappartementen in Boxmeer. “In deze projecten kom ik Van der Heijden steeds tegen als een meedenkende club die goed anticipeert op de opgave van onze corporatie. Ze zijn in staat om te bouwen met alle kwaliteiten van vandaag”, aldus Ben Wouters, directeur Mooiland.

Doordacht ontwerpen
Wouters: “Het is onze taak om binnen het beschikbare budget een zo hoog mogelijke kwaliteit voor onze bewoners te bereiken. Om dit goed te doen, zijn doordachte ontwerpen een absolute voorwaarde. De woningen in het plan Akkerwinde die we met Van der Heijden in Schaijk hebben gerealiseerd laten zien dat dit veel kan opleveren. Het zijn kwalitatief hoogwaardige huizen die door een flexibele plattegrond zowel voor starters als senioren geschikt zijn. Van der Heijden leverde in het ontwerpteam bovendien meerwaarde door al haar kennis van duurzaam bouwen in te brengen. Dit betekent minder CO2 uitstoot én een lagere energierekening voor de huurders.”

Beslissers aan tafel
“In onze opdrachten komen wonen, zorg en welzijn vaak samen. Daar komt nog bij dat het geen uitzondering is als de spelregels gedurende de wedstrijd veranderen. Bijvoorbeeld door besluiten in de landelijke politiek. Dat maakt onze bouwtrajecten gecompliceerd”, legt Wouters uit. Dit speelde ook in de opdracht voor verzorgingshuis en gezondheidscentrum Weijerstaete in Boxmeer. “Daar namen wij het opdrachtgeverschap vanwege een fusie over van Pantein. Van der Heijden werd dus geconfronteerd met een wisseling in de aansturing. En door de scheiding van woon en zorg en de economische crisis veranderde ook deels de opdracht. Op dat soort cruciale momenten is het van belang dat je direct met de beslissers aan tafel zit. Gelukkig konden we rekenen op een grote betrokkenheid van de directie van Van der Heijden. Dan kun je snel schakelen.”

Onderscheiden vermogen
Zaken als goede samenwerking in de bouwketen, ‘lean’ bouwen en voorkomen van  faalkosten, vindt Wouters een goede zaak. Maar Van der Heijden onderscheidt zich wat hem betreft vooral  met andere kwaliteiten: “Ze oriënteren zich in het voorportaal op de opdracht van hun klant, en denken vanaf dag één mee voor het beste eindresultaat. Daarbij laten ze problemen niet los tot ze zijn opgelost en is het uitgangspunt altijd: ‘tot een akkoord komen.’”        

Meer over verzorgingstehuis Weijerstaete
Meer over de 23 huurappartementen in 't Reut
Meer over de nultreden huurwoningen in Akkerwinde fase 1b
Meer over de 30 zorgunits en 4 appartementen in Vierhoven
Meer over BHIC Grave; stadhuis, kantoor en parkeergarage

Meer klanten vertellen
www.mooiland.nl