geplaatst op 30 juni 2020

Vorige week ondertekenden we het contract voor ons plan No Ach. Dit plan ontwikkelen wij samen met NBArchitecten. Het plan is gelegen in Brainport Smart District (BSD) in Helmond, het wordt een slimme woon- en werkwijk in Brandevoort. Brandevoort is een uitbreidingswijk in Helmond. De omgeving is ontworpen in samenhang met de nieuwste technologieën voor vervoer, gezondheid, energieopwekking, energieopslag en circulair bouwen. In totaal worden er in Brainport Smart District circa 1.500 woningen en 12 hectare Businesspark gebouwd.

Brainport Smart District - Van der Heijden

‘Anders’ begin van projectontwikkeling

Het project No Ach wordt op een andere manier ontwikkeld. Toekomstige bewoners en eigenaren worden namelijk al vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Zij krijgen niet alleen inzicht in de toekomstige woonlasten, maar ook zien zij de gevolgen van ontwerpkeuzes met betrekking tot bijvoorbeeld de installaties en duurzaamheid. Middels een internetplatform communiceren we met de toekomstige bewoners en eigenaren.

Thema’s Brainport Smart District

Woon- en werkwijk BSD heeft een aantal thema’s waar het aan gaat voldoen:

  • Circulaire wijk. Duurzame ontwikkeling is de basis. Zelfvoorziening, organische ontwikkeling en co-creatie met de eindgebruikers staan voorop in deze woonomgeving.
  • Participatie. In een vroeg stadium worden bewoners, bedrijven en kennisinstellingen betrokken. Zij denken, ontwikkelen en besluiten mee.
  • Sociale en veilige wijk. Een goede sfeer is belangrijk. Er wordt gestreefd naar een mix van bewoners van alle leeftijden, inkomens, leefstijlen en achtergronden.
  • Gezonde wijk. Er wordt een schone, groene en aantrekkelijke buitenruimte gecreëerd die uitnodigt tot beweging en ontmoeting.
  • Digitale wijk. Er kan data-uitwisseling plaatsvinden tussen bewoners en bedrijven. De bewoners beslissen zelf of en welke data zij willen delen.
  • Mobiele wijk. Nieuwe mobiliteitsconcepten worden samen met de inwoners verkend en er worden alternatieven ontwikkeld voor persoonlijk gemotoriseerd vervoer en goederenbezorging.
  • Wijk met energie. Overvloedige energie wordt gebruikt voor gratis toegankelijke, hernieuwbare en betrouwbare energie.
  • Wijk met water. De samenwerking van de mens met de natuur wordt gecombineerd met de technologie van vandaag en morgen. Circulaire economie op het gebied van water is een belangrijk onderwerp in de wijk.

Thema's Brainport Smart DistrictThema's Brainport Smart District

Proost!

Samen met 19 andere partijen maken wij met ons plan No Ach deel uit van de ontwikkeling van het nieuwe deel van BSD. Afgelopen week was er een online bijeenkomst die startte met een presentatie over de woon- en werkwijk onder leiding van wethouder Cathalijne Dortmans. Hierin vertelde Peter Portheine en Edwin Schellekens – beide van BSD kort hoe ver het project nu is, wie er mee bezig is en welke zaken belangrijk zijn. Daarna werd er door de 19 partijen geproost op het begin van deze unieke woon- en werkwijk!

Lauran van Poppel en Harold van de Ven - ondertekening No AchBrainport Smart District

 

Klik hier om onze andere projecten te bekijken.