Het samen slimmer bouwen maakt ons onderscheidend.

Voor de 3e keer hebben we een project gescoord voor opdrachtgever stichting SAAM en dit is de tweede samenwerking met KIEM Onderwijs in combinatie met de Gemeente Uden. 

Dit keer gaat het om de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie Ontmoetingsplein Germenzeel in Uden. Het nieuwe gebouw bestaat uit twee bouwlagen, heeft ongeveer een bruto vloeroppervlak van 4.354m2 en wordt circa acht meter hoog. Op het golvende dak komen zonnepanelen die, in combinatie met een watersysteem in de bodem, ervoor zorgen dat het gebouw volledig energieneutraal is.  

Het gebouw is ontworpen door architect Sebastiaan Robben, met wie wij ook Kindpark Boekel hebben gerealiseerd. De toekomstige accommodatie kent straks meerdere gebruikers. Zo biedt het huisvesting aan sporthal Germenzeel, met een vaste opstelling voor de turnvereniging, aan het wijkgebouw de Kom In en aan de basisscholen Camelot en de Palster.

Samen met ons team Educatie en onze vaste partners hebben we goed gekeken naar de successen en verbeterpunten van de vorige projecten, die we samen gerealiseerd hebben. Door slim samen te werken, hebben we een beter plan gepresenteerd. Waardoor ons de opdracht is gegund. Wij hebben laten zien dat Bouwen anders kán. De volledige opdracht bestaat uit de engineering van het voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp en het niveau van uitvoeringsgereed en de realisatie en coördinatie van de bouw.

Vanaf juli 2019 starten wij met de voorbereidingen, die duren tot en met december van hetzelfde jaar. De oude schoolgebouwen van Camelot en de Palster dienen dit najaar te worden gesloopt, zodat wij volgens wens en planning vanaf februari 2020 kunnen starten met de bouw. 

We hebben laten zien dat bouwen anders kán op het gebied van:

  1. Het beheersen van risico`s
  2. Ons engineeringsproces
  3. De borging van kwaliteit en het naleven van wet- en regelgeving
  4. Het toepassen van duurzame maatregelen waarmee we wederom een GPR van 8 of hoger zullen halen
  5. Onze aanpak op omgevingsmanagement en de bouwplaats
  6. De korte en realistische planning
  7. Budget

In het zakendoen zoek ik partijen waarbij ik het gevoel heb dat we elkaar maximaal vertrouwen.

Frank van Wetten stafmedewerker facilitair bij Stichting SAAM Lees meer

 Bouwen aan beter onderwijs doe je met doorvragen

Herbert van der Heijden, van der Heijden, Bouwen kan anders

Herbert van der Heijden

directeur/eigenaar

+31 (0) 486 46 18 55 herbert@vd-heijden.nl