Doelmatig en duurzaam bouwen, en tegelijkertijd maximale kwaliteit voor een betaalbare huurprijs voor de doelgroep realiseren: dat is de opgave van Mooiland. Een uitdaging die wij maar al te graag met deze woningcorporatie aangaan. Samen realiseerden we al vele projecten. Zoals de bouw van 23 appartementen en 13 nultredenwoningen in Berghem, een woonzorgcentrum in Boxmeer, de transformatie van de voormalige Rabobank in Schaijk en een design & build-opgave van kleinschalige woningbouw in Overlangel. Frans Schouten, teammanager Uitvoering Projecten bij Mooiland, vertelt hoe hij de samenwerking ervaart.

 

Verantwoordelijkheid bij de marktpartij

“Bij bouwprojecten leggen wij graag zo veel mogelijk verantwoordelijkheid bij de marktpartij”, vertelt Frans Schouten. “Bouwen is niet onze corebusiness, dus dan moet je ook niet alles zelf gaan ontwerpen en bedenken. Daarom werken we steeds vaker samen op basis van Design & Build. Dit vraagt wel om samenwerkingspartners die verantwoordelijkheid dúrven nemen. En die consistent en transparant zijn. Je spreekt met elkaar bepaalde kaders af, en daarbinnen moet het gerealiseerd worden . Bij Van der Heijden kan ik daarvan op aan.”

 

Zonder wrijving geen glans

Het gezegde ‘afspraak is afspraak’ typeert Van der Heijden, volgens Frans Schouten. “Als er al een discussie is, dan hebben we die in het begin. Een project moet natuurlijk helemaal worden uitgeknobbeld en daarbij kan het er weleens stevig aan toe gaan. Zonder wrijving geen glans! Maar als de afspraken er eenmaal liggen, dan gaan we er samen voor.”

 

Kortere bouwtijd

Mooiland wil haar maatschappelijke opgave zo goed en efficiënt mogelijk vervullen. “We willen goede kwaliteit zonder franje, en ook de weg daarnaartoe moet doelmatig zijn. Bij Van der Heijden waren de doorlooptijden in de realisatiefase altijd al kort, maar ik merk dat ze daarin de laatste jaren nog een flinke slag hebben gemaakt. Zaken worden vooraf beter uitgedacht en onderaannemers worden beter bij de les gehouden, waardoor de uitvoeringsperiode nog korter is geworden. Dat is gunstig, want tijdens de realisatiefase speelt altijd het weer mee. Dus hoe korter dat traject, hoe beheersbaarder het is. Als corporatie zijn wij enorm gebaat bij een vlot verloop van de bouw. We willen de woningen zo snel mogelijk kunnen verhuren.”

 

Duurzaam samenwerken

Heeft Frans Schouten ook nog een verbeterpunt voor Van der Heijden? “Ja, de communicatie rond de nazorg kan beter. Soms is iets al lang opgelost of afgewikkeld, maar weten wij dat niet.” Met het oog op de toekomst kijkt hij ernaar uit om samen invulling te geven aan de energiedoelstellingen. “Fossiele brandstoffen raken op en steeds meer mensen komen in de knel met de woonlasten. Het is aan ons als woningcorporatie om hiermee aan de slag te gaan. Daarvoor hebben we partijen nodig die vooroplopen op dit vlak. Op energiegebied is Van der Heijden behoorlijk vooruitstrevend. Voor de toekomst liggen er nog genoeg kansen.”