geplaatst op 23 maart 2022

Loading

We ondertekenden op 16 maart het manifest Brabantse Aanpak Circulair bouwen. Een initiatief van Provincie Noord-Brabant, Yellow Chess en Alba concepts. Samen met een select groepje aannemers, inkopers, architecten, bouwbedrijven en opdrachtgevers verhogen we met het manifest de vereisten voor circulariteit en brengen we de circulaire toekomst versneld dichterbij. Zo maken we van “circulair bouwen” het “normale bouwen”.

We believe…

Onze projectontwikkelaar Lauran van Poppel plaatste zijn handtekening onder het manifest. Ons ‘We Believe‘-statement luidt:
“Wij geloven in het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het behoud van onze aarde. Vanuit die intrinsieke motivatie voeren wij circulariteit door in onze projecten. Als ontwikkelaar evenals bouwer. Alleen zo kunnen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van klimaatveranderingen en maken efficiënter gebruik van beschikbare materialen en grondstoffen.”

Samen krachtig

Het Manifest Brabantse Aanpak Circulair Bouwen is een kopgroep die het startschot gaf tijdens de Dutch Design Week, in oktober 2021. Zo’n selecte groep van twintig organisaties ondertekenden het manifest. Samen zijn we van mening dat circulair bouwen essentieel is om beneden de 1,5 graad temperatuurstijging te blijven en ons grondstoffengebruik te beperken. We stellen ambitieuze doelen op het gebied van circulair bouwen en geven hier actief invulling aan. Dit doen we door samen te werken met de gehele Brabantse bouw- en vastgoedketen via de ‘Brabantse Aanpak Circulair bouwen’.

Waarom Brabantse Aanpak Circulair bouwen?

Zowel op landelijk, provinciaal, regionaal als op stedelijk niveau zijn er vele ambitieuze doelstellingen uitgezet; Green Deals, City Deals en Klimaatakkoorden en -plannen. Aan ambities en enthousiasme geen gebrek; iedereen weet het, circulair bouwen is én wordt het nieuwe normaal. Vanuit het landelijke programma Samen Versnellen wordt er gewerkt aan Het Nieuwe Normaal (HNN). Het Nieuwe Normaal geeft een minimale score voor circulair bouwen én ook een excellente score, oftewel een bandbreedte om op te sturen (bron Alba Concepts).