','

' ); } ?>

KAM-beleid

KAM-beleid

Visie (waarom)
Er blijft behoefte aan huisvesting op alle gebieden waaronder werken, wonen, onderwijs en zorg. Het vakmanschap verdwijnt terwijl aan de andere kant de digitalisering en prefabricage toeneemt. Getalenteerde mensen zijn in staat om zich het best te ontwikkelen in een omgeving met nieuwe technieken, hogere eisen en duurzaamheidsambities. Klanten worden steeds slimmer en komen steeds gemakkelijker aan hun kennis en worden steeds kritischer om mogelijkheden en prijzen te toetsen. De kloof tussen traditionele bouwbedrijven en hightech bouwbedrijven wordt steeds groter. Het nadeel is dat alle bouwbedrijven hetzelfde roepen en dat klanten dat onderscheid niet duidelijk kunnen maken en dus selecteren op prijs terwijl de efficiency en prijs van het geleverde product niet altijd op maal zijn. Wij willen wantrouwen ombuigen naar vertrouwen en transparantie.

De snelheid en kwaliteit van keuzes in het voortraject duren vaak langer en kosten vaak veel geld. Dit vormt een substantieel bedrag van de bouwkosten. Standaardisering en kwaliteit van de voorbereiding bepaalt de mate van verspillingen in het uitvoeringsproces. Dit terwijl het bouwen een bewijs zou moeten zijn van de inspanningen aan het voortraject. Focus op deze invloed factoren stelt Van der Heijden in staat om elke dag haar processen te verbeteren en ervoor te zorgen dat er geen geld verspild wordt aan onnodig lange trajecten en verkeerde besluiten. De klant houdt hierdoor geld over voor de dingen die er toe toen, bij de bewoner voor extra budget voor leuke dingen, voor de ondernemer vermogen voor zijn business, voor de zorg middelen om haar cliënten te helpen of arbeidsomstandigheden voor haar personeel te bieden en voor het onderwijs te zorgen voor getalenteerde jongeren. Bij Van der Heijden kán bouwen anders, beleving is onze meerwaarde, wij nemen de klanten mee op bouwreis.

Missie (waartoe)
Van der Heijden wil trots creëren door verwachtingen te overtreffen. Door onze manier van werken trekken we de beste mensen aan en de leukste klanten. Bouwen kán anders. Het verder positioneren van Van der Heijden tot meest gewilde partner binnen Nederland om via de bouwreis te komen tot de meest waardevolle huisvestingen. Bouwen moet het bewijs zijn van wat we sámen hebben bedacht. Bewijs leveren, consistent zijn en vooral dóen maakt de beleving waar!

Door met getalenteerde medewerkers op een vindingrijke, inspirerende en transparante manier te werken zijn we in verbinding met onze klanten en wordt trots gecreëerd. Iedere klant is uniek en wordt gepersonaliseerd behandeld. Personalisatie, waardoor relevantie toeneemt, is een voorwaarde om de aandacht van een klant (partner/collega) te trekken, het bewijst klanten dat Van der Heijden echt om hen geeft en hun elke dag beter wil maken door echte waarde toe te voegen. Dit leidt tot ambassadeurs onder medewerkers, partners en klanten. Op deze manier laat Van der Heijden zien dat Bouwen anders kán. Wij bieden een bouwreis als belevenis waar klanten bereid zijn voor te betalen.

Onze bouwreisbeleving levert plezier, naamsbekendheid, ambassadeurs en renderende projecten op waardoor er geïnvesteerd kan worden in verdere ontwikkeling en dat biedt continuïteit voor de toekomst.

Kernwaarden
Medewerkers van Van der Heijden hanteren de volgende kernwaarden:
–  Inspirerend
–  Verbindend
–  Vindingrijk
–  Gedreven
–  Daadkrachtig
–  Flexibel

KAM-beleid
Slimmer, sneller en beter bouwen is geen keuzemogelijkheid, maar een keiharde belofte. Hoe we deze belofte waarmaken? Door voorop te lopen in het toepassen van innovatieve technieken en werkprocessen. En door als betrokken specialist echt mee te denken met al onze partners en de lat altijd hoger te leggen. Bouwen kán anders is het motto bij Van der Heijden dan dat doen we door bewijs te leveren, consistent te zijn en vooral ook te dóen! Op die manier zijn we kosteneffectief, leveren we binnen de afgesproken tijd en is elk project van hoogwaardige kwaliteit. Zo verrassen we onze opdrachtgevers door keer op keer hun verwachtingen te overtreffen.

 

De directie ziet het dan ook als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed geïnstrueerde medewerkers, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers. Minimaal wordt voldaan aan de eisen wet- en regelgeving. Waar nodig of wenselijk worden extra inspanningen verricht boven het niveau van normen, wet/regelgeving. Hierbij denken wij onder andere aan het gebruik van verantwoord (en het liefst lokaal of regionaal ingekochte) materialen, waaronder duurzaam hout, het beperken van afval en het recyclen daarvan.

Het beleid is er op gericht om iedere medewerker op de meest veilige en duurzame manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, toeleverend netwerk maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde uitgangspunten geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, een optimale kwaliteit, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten. Dit is een continu proces van verbetering. Medewerkers worden gecoacht en gestimuleerd hier elke dag over na te denken en ten uitvoering te brengen.

Het werven, opleiden en voorlichten van onze eigen medewerkers en samenwerken met kwalitatief betrouwbare derden & producten (leveranciers, ZZP’ers en onderaannemers) moeten ervoor zorg dragen dat de kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd en verbeterd worden en verspillingen geminimaliseerd.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de KAM-regels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. Er dient minimaal voldaan te worden aan vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast is om dit continu te bewaken en te verbeteren een KAM-manager aangesteld.

de is een managementsysteem opgezet. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de vigerende versies van de normen VCA** (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), NEN-EN-ISO 9001 (Kwaliteit), NEN-EN-ISO 14001 (milieu) en FSC ® STANDARD met licentiecode FSC-C108407 en PEFC met licentiecode PEFC/30-31-1160 (verwerken hout).

Opgesteld namens de directie van Van der Heijden bouw en ontwikkeling

Schaijk, 1 april 2023

 

Emiel Bongers                          Ferry Verstappen                      Bart Kuppen       
Algemeen directeur               Commercieel directeur          Financieel directeur