geplaatst op 24 februari 2022

Loading

Plan De Bongerd

In december deden we samen met SROM architecten mee aan een tender van de multifunctionele accommodatie De Bongerd in Son en Breugel. Samen met Aksis landschapsarchitecten stelde de gemeente Son en Breugel een stedenbouwkundige visie op, wat moest zorgen voor een nieuwe impuls aan het sportieve voorzieningenhart van Breugel. De status van deze voorzieningen toentertijd: onoverzichtelijk, onveilig en verstopt in het groen. Het beeld voor de toekomst: een ontmoetingsplaats met doorkijkjes en overzichtelijke groenstructuren waarin ruimtelijkheid, veiligheid en beleving voorop staan.

Ruimtelijke inpassing van het gebouw in de omgeving

In ons ruimtelijk concept stippelden we de route naar dit toekomstbeeld uit aan de hand van drie thema’s:

1. Openheid en verbinding

Centraal en verbindend element in het plan is de promenade; een in het oog springende wandelroute. Die verbindt de bestaande en nieuw te realiseren faciliteiten en zet ze op een gezamenlijk voetstuk. Van het grote bestaande woongebouw met supermarkt en het naastgelegen oude ‘Bosje’, via de nieuwe accommodatie, tot en met de jeu-de-boulesbaan en de Boerderij.

In ons plan richtten we de zijde met de sporthal en de aangrenzende parkeerplaats niet op het Bosje (de westzijde), maar draaiden we het hele complex een kwartslag zodat die kant van de accommodatie aansluit op de Asteroïdenlaan (de noordzijde). Daardoor zijn de drie meer open zijdes gericht naar het ontwikkelingsgebied, betrekken we het Bosje bij het plan en kijken alle representatieve functies uit op de wandelroute. Op die manier creëerden we een uitnodigende sport- en ontmoetingsplek écht voor iedereen. Tussen de sporthal en de Asteroïdenlaan is voldoende ruimte voor de parkeerplaatsen, waarbij we de bestaande eikenbomen mooi integreren in de parkeerstructuur. Zo behouden we ook aan die zijde de groene setting.

2. Compact én compleet

Het programma van eisen paste net niet in het stedenbouwkundige model. We hebben een vindingrijk team en vonden een creatieve oplossing: een diagonale lijn aan de gehele voorzijde, die gedeeltelijk als luifel fungeert en zorgt voor meer bruikbare ruimte. 

Enkele aspecten die het programma verder op de proef stellen, zijn de eisen die NOC*NSF stelt aan de afmetingen van de douche- en kleedruimtes, de voor het kinderdagverblijf vereiste aangrenzende buitenspeelplaats en de ruimte die nodig is voor de diverse functies die bij de foyer horen, zoals de opslag, keuken en tribune. Wij zorgden dat het allemaal past. Met de extra ruimte voor de gebruikers, een herverdeling van de faciliteiten en de introductie van een groen talud aan de voorzijde. Dit talud, met een luie hellingbaan van 1:20, brengt de bezoeker zonder moeite in een zigzagbeweging op het hoger gelegen niveau. Zo creëren we een verhoogd maaiveld en vergroten we de toegankelijkheid van alle voorzieningen, ongeacht hun exacte plek binnen de accommodatie.

3. Logica en toegankelijkheid

De introductie van het tweede maaiveld bood mogelijkheden voor een herverdeling van de functies. Op straatniveau bevinden zich de bewegingsbanken, circuittrainingsruimte en boksschool. In ons plan lagen de kleedruimtes, scheidsrechter ruimte en toestellenbergingen direct naast de sporthal. Ook het IVN-practicumlokaal en de bijbehorende binnen- en buitenberging krijgen een plek op dit niveau. Zo is de verbinding van deze natuur- en milieuorganisatie met de buitenomgeving het grootst.

Het verhoogde maaiveld biedt ruimte aan de foyer met de biljarttafels, alle bijbehorende functies en het terras op het zuiden, twee multifunctionele ruimtes met uitzicht over het Bosje, de winkel met etalage van vluchtelingenwerk LEV en het kinderdagverblijf met alle benodigde faciliteiten én de aangrenzende buitenruimte. We realiseren die buitenruimte als een patio in het gebouw. De reden? Zo ontstaat een lichtvoorziening voor ruimtes die anders geen daglicht hebben. De glazen pui verbindt de buitenspeelplaats met de tribune van de sporthal, die in ons plan dus ook boven is gesitueerd. Als toeschouwer heb je zo optimaal zicht op de sporters in – alle drie – de zaaldelen en tegelijkertijd is er sprake van een gelijkvloerse verbinding met de foyer. De hoofdentree en foyer zijn voor iedereen goed bereikbaar via het talud en de centrale trap of lift. Veel faciliteiten hebben bovendien een eigen entree, waardoor ze makkelijk de deuren kunnen openen op afwijkende tijdstip.

Functionele aspecten van het ontwerp

In ons plan hebben we een duidelijke verdeling gemaakt tussen de activiteiten op het eerste en tweede maaiveld. Iedere functie heeft haar eigen logische plek. Het thema dat de functies op straatniveau met elkaar verbindt, is bewegen. Op het verhoogde maaiveld is dat ontmoeten. Bij ieder onderdeel hebben we gekeken naar hoe het ontwerp en de functie samenkomen. 

Sporthal

De wedstrijdruimte van 24 x 44,2 meter, inclusief de bijbehorende functies, bevindt zich volledig op straatniveau. De berging voor evenementen, de scheidsrechters ruimte en de twee toestellenbergingen grenzen direct aan de hal. De scheidsrechtersruimte ligt centraal met het oog op grote toernooien en wordt geflankeerd door de twee toestellenbergingen. Die zijn zo geplaatst dat ze toegankelijk zijn vanuit elk van de zaaldelen als de sporthal met TreNoMatscheidingswanden in drieën wordt gesplitst. Tussen de bergingen en de scheidsrechters ruimte lopen gangen die elk deel van de sporthal verbinden met steeds twee van de zes kleedruimtes en de bijbehorende sanitaire voorzieningen. De kleedruimtes zijn voorzien van een toilet en wastafel. Een deur verbindt ze met de lange, overzichtelijke gang die van de IVN-ruimtes, via de sportkleedkamers en de interne opgang naar de foyer tot aan de faciliteiten van de boksschool en de bewegingsbanken loopt. Zo zorgen we voor een logische routing en een optimale verbinding tussen alle faciliteiten. Aan beide uiteinden leidt de gang naar buiten. Verenigingen kunnen beide in- en uitgangen gebruiken als entree.

Het multifunctionele complex biedt ook huisvesting voor de natuurvereniging IVN, de boksschool, foyer horeca en trainingsruimte met bewegingsbanken. Bij al deze ruimtes is nagedacht over functionaliteit, 

Duurzaamheid van het gebouw

De duurzaamheid van het door ons ontworpen gebouw is op vele manieren uit te drukken. De MPG-berekening, BENG-scores, Rc-waarden en de GPR-score zijn onomstotelijke, toetsbare criteria. Daarnaast zijn in het plan diverse elementen omschreven over duurzaam materiaalgebruik, zonnepanelen, circulariteit, klimaatadaptie en natuurinclusief bouwen. Meer weten? Neem contact met op met Ferry Verstappen via 0486 – 46 18 55 of stuur een mail.

Tenderwinnaar 

De tender is uiteindelijk gewonnen door Bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg. Van harte gefeliciteerd!

Projecten Van der Heijden

Bekijk hier al onze projecten.