geplaatst op 26 juli 2016

Loading

Van der Heijden bouw en ontwikkeling uit Schaijk ondertekende, samen met pensioenuitvoeringsorganisatie MN een overeenkomst met gemeente Uden voor de ontwikkeling en realisatie van een zestigtal huurwoningen in Velmolen-Oost. De woningen worden naar verwachting eind 2017 opgeleverd.

Aanvulling segment met huurtoeslag
Arno van der Heijden, directeur Van der Heijden bouw en ontwikkeling: “Het plan bevat in totaal 60 huurwoningen variërend van 100 tot 120m2 woonoppervlak: een categorie waar veel vraag naar is. Een tiental daarvan kunnen we aanbieden tegen een huur die ligt onder de maximale huurprijzen van sociale huurwoningen. Op dit moment is dat € 711 per maand. Daardoor kunnen de huurders daarvan straks ook aanspraak maken op huurtoeslag. Daarnaast gaan we 19 woningen ontwikkelen met een huur van circa € 750 en 31 woningen met een huur van circa € 850. Een mooie aanvulling dus op het Udense aanbod in het segment betaalbare vrije-sector-huurwoningen en sociale huurwoningen.”

Arno van der Heijden: “We gaan in dit project onze conceptwoningen inzetten, gericht op de realisatie van eerlijke, betaalbare (huur)woningen. De bedoeling is dat de drie clusters van woningen vrij snel na elkaar worden opgeleverd. Ook zullen we ervoor zorgen dat de eerste woningen die worden opgeleverd ook meteen na oplevering bewoond kunnen worden door de nieuwe huurders.”

Mensen die geïnteresseerd zijn in deze huurwoningen op Velmolen-Oost kunnen zich aanmelden met een e-mail naar info@vd-heijden.nl onder vermelding van ‘Huurwoningen Velmolen-Oost’. Van der Heijden zorgt er dan voor dat de gegevens van degenen die geïnteresseerd zijn, te zijner tijd worden doorgestuurd naar de verhurende partij.

Grote vraag naar dit type huurwoningen
Wethouder René Peerenboom: “We volgen bij deze overeenkomst dezelfde formule als we eerder al hebben toegepast bij huurwoningen op Kroon/Schelling in Uden-Zuid. Het komt erop neer dat we na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure de grond verkopen aan Van der Heijden, die daarop 60 huurwoningen realiseert. Van der Heijden op zijn beurt verkoopt die woningen aan de projectbelegger MN, die de woningen volgens afspraak tenminste 10 jaar voor verhuur ter beschikking stelt. We zijn blij met deze constructie, want hiermee kunnen we weer een stukje tegemoet komen aan de grote vraag naar dit type huurwoningen.”

Beleggen in stenen
MN is de pensioensuitvoerder en vermogensbeheerder van o.a. de metaalfondsen PMT en PME en is gevestigd in Den Haag. “We investeren in dit soort woningbouwprojecten als langjarige belegging”, aldus directeur Vastgoed Nederland George van Hooijdonk. “Beleggen in ‘stenen’ is een gebruikelijke, relatief veilige vorm van investeren in de wereld van pensioenbeleggingen. Bovendien investeren we liefst in projecten die ook maatschappelijk rendement opleveren. Daarom hebben we ook bij deze ontwikkeling in Uden gedeeltelijk het concept betaalbare huur (onder de zgn. € 710,-/ maand) doorgevoerd. Dat is bij dit project geborgd, omdat het gaat om huurwoningen. Daarnaast is Uden-Zuid natuurlijk ook een hele fijne plek om te wonen.”

Oplevering najaar 2017
De huurwoningen die Van der Heijden voor MN gaat realiseren in Velmolen-Oost vormen onderdeel van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Dit bestemmingsplan ‘Velmolen Oost fase 3’ is zojuist goed gekeurd door het college en volgt nu de gebruikelijke vaststellingsprocedure. Vanaf 4 augustus ligt het zes weken lang ter inzage en de verwachting is dat de gemeenteraad het in december van dit jaar kan vaststellen. Daarna zou Van der Heijden in februari 2017 kunnen starten met de bouw. De woningen worden dan tweede helft 2017 opgeleverd.