','

' ); } ?>

Natuurinclusief, Klimaatadaptief, Circulair en NOM

Algemene projectinformatie 17 woningen Den Hoek

Klimaatneutraal betekent voor de gemeente Vught dat de woningvoorraad, en de realisatie daarvan, geen CO2 uitstoot. In de eerste plaats wil de gemeente dit bereiken middels energie neutrale woningen (minimaal energieverbruik, maximale energieopwekking) en in de tweede plaats door circulair te bouwen (minimaal gebruik eindige grondstoffen, maximaal gebruik herbruikbare grondstoffen). Tenslotte zal ook het (ver)bouwproces zelf CO2-neutraal moeten zijn voor een volledig klimaatneutrale woningvoorraad. Met de ontwikkeling van de 17 energieneutrale woningen in Den Hoek wordt door de gemeente een goed begin ingezet om deze ambitie in de toekomst te verwezenlijken.  

Het project Den Hoek bestaat uit 5 betaalbare woningen (van maximaal € 250.000,- (VON) en 12 middeldure woningen (maximaal €400.000,- (VON)). Vooral gericht op jongeren, starters en ouderen. De uitdagingen vandaag de dag gaan samen met een schaarste aan materialen en het kunnen realiseren van betaalbare woningen. Daarbij zorgen de extremere weersomstandigheden ook voor nieuwe uitdagingen. Door onze werkwijzen en de samenwerkingen met onze partners kunnen wij levering garanderen, onze ambitie is om 70 dagen na de stort van de fundatie de bewoners de sleutel te overhandigen. Onze woningen kennen een minimaal materiaalgebruik, zijn NOM en natuurinclusief  en klimaatadaptief. De gevel bestaat uit thermisch verduurzaamde houten geveldelen. Klimplanten zorgen ervoor dat de gevel mee-verandert met de seizoenen. Daarnaast bieden de planten zonwering tijdens de warme zomermaanden en wordt het zonlicht juist binnengelaten tijdens de winter. Regenwater wordt volledig op eigen terrein geïnfiltreerd.

Onze woningen staan voor een verantwoorde herkomst, losmaakbaarheid en toekomstscenario van toegepaste materialen en producten. De woningen kennen een arbitraire en toetsbare BCI-score.

 

Een woning waar Natuurinclusief, Klimaatadaptief, Circulair en NOM bij elkaar komen.

Projectontwikkelaar Lauran van Poppel, Van der Heijden, Bouwen kan anders

Privé: Lauran van Poppel

projectontwikkelaar

+31 (0) 486 46 81 21 lvanpoppel@vd-heijden.nl