Natuurinclusief, Klimaatadaptief, Circulair en NOM

Algemene projectinformatie 17 woningen Den Hoek

Het project Den Hoek bestaat uit 5 betaalbare woningen (van maximaal € 250.000,- (VON) en 12 middeldure woningen (maximaal €400.000,- (VON)). Vooral gericht op jongeren, starters en ouderen. De uitdagingen vandaag de dag gaan samen met een schaarste aan materialen en het kunnen realiseren van betaalbare woningen. Daarbij zorgen de extremere weersomstandigheden ook voor nieuwe uitdagingen. Door onze werkwijzen en de de samenwerkingen met onze partners kunnen wij levering garanderen, binnen een bouwtijd van 70 dagen na fundatie. Onze woningen kennen een minimaal materiaalgebruik, zijn NOM en natuurinclusief  en klimaatadaptief. De gevel bestaat uit thermisch verduurzaamde houten geveldelen. Klimplanten zorgen ervoor dat de gevel meeveranderd met de seizoenen. Daarnaast bieden de planten zonwering tijdens de warme zomermaanden, en wordt het zonlicht juist binnengelaten tijdens de winter. Regenwater wordt volledig op eigen terrein geïnfiltreerd.

Onze woningen staan voor een verantwoorde herkomst, losmaakbaarheid en toekomstscenario van toegepaste materialen en producten. De woningen kennen een arbitraire en toetsbare BCI-score.

Een woning waar Natuurinclusief, Klimaatadaptief, Circulair en NOM bij elkaar komen.

Herbert van der Heijden, van der Heijden, Bouwen kan anders

Herbert van der Heijden

eigenaar

+31 (0) 486 46 18 55 herbert@vd-heijden.nl