','

' ); } ?>

Natuurinclusief, Klimaatadaptief, Circulair en NOM

Circulaire gronduitgifte als gemeente; Zo doe je het!

Onderstaand artikel komt uit de nieuwsbrief van Alba Concepts, die de gemeente begeleid hebben bij de aanbesteding betreft de ontwikkeling voor de 17 circulaire woningen in plan Den Hoek. 

juli 2023 Alba Concepts:

De gemeente Vught wil de ontwikkeling van circulaire, klimaatneutrale, klimaatadaptieve en groene nieuwbouwwoningen stimuleren. Omdat in de huidige wet- en regelgeving al veel is vastgelegd over de energieprestaties van nieuwbouwwoningen wil de gemeente Vught, met Den Hoek als pilot project, de volgende stap zetten naar klimaatneutrale woningen door de bouw van circulaire woningen te stimuleren. Dit doen ze door als een van de eerste gemeenten in Noord-Brabant een circulaire gronduitgifte te doen voor 17 kavels in Den Hoek in Helvoirt. De gemeente Vught heeft aan Alba Concepts gevraagd om dit samen in te richten.

Maar waar begin je dan?

Momenteel zijn criteria in aanbestedingen vaak vaag omschreven en subjectief, wat leidt tot verwarring bij de inschrijvers en niet het gewenste resultaat uit aanbestedingen. Mede hierom heeft de gemeente Vught, net zoals waarschijnlijk veel meer gemeenten, behoefte aan criteria die meetbaar, objectief en transparant zijn. Om deze reden is er gekozen om o.a. te beoordelen op de BCI-score van BCI Gebouw, een uniform, toegankelijk en betrouwbaar meetinstrument om circulariteit te beoordelen.

Voor het bepalen van de BCI wordt er gekeken naar de herkomst van materialen, het toekomstscenario van materialen en de losmaakbaarheid van materialen en elementen, waarbij de Milieu Kostenindex (MKI) als weegfactor voor de milieu impact van materialen wordt gebruikt. Het eindresultaat is een waarde tussen 0,00 en 1,00 die weergeeft hoe ‘circulair’ een object, gebouwlaag (Layers of Brand) en materiaal is. Hierbij is 0,00 volledig lineair en 1,00 volledig circulair.

Verloop van de verkoopprocedure

De selectieprocedure is afgerond met maar liefst 10 verzoeken tot deelname. Dit laat zien dat niet alleen de gemeente klaar is voor serieuze stappen richting een circulaire economie, maar de markt ook. Uiteindelijk is de aanbesteding gegund aan Van der Heijden Projectontwikkeling uit Schaijk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught wees Van der Heijden als winnaar van de aanbesteding aan. Het bedrijf scoorde als beste op circulaire oplossingen en haalbaarheid.

Duurzaam 

De woningen hebben een hoge mate van duurzaamheid en circulariteit en dat is vanzelfsprekend belangrijk voor het milieu en klimaat. Ook is het bouwproces kort, zodat de woningen snel gereed zijn. Wethouder Vos: ‘In dit plan komt alles bij elkaar: aantrekkelijke prijscategorieën, een korte bouwtijd én duurzaamheid. De gemeente wil de ontwikkeling van duurzame woningen stimuleren. Deze woningen zijn circulair, energieneutraal en klimaat adaptief. Dat maakt het Plan Den Hoek tot een prachtige pilot voor deze optimaal ‘groene’ woningen.’

Wij kijken uit naar mooie resultaten en wensen de partijen en de gemeente veel succes. Benieuwd hoe je circulariteit meetbaar, objectief en transparant kunt beoordelen voor jouw aanbesteding of verkoop?

 

Circulaire gronduitgifte als gemeente; Zo doe je het!

Een woning waar Natuurinclusief, Klimaatadaptief, Circulair en NOM bij elkaar komen.

Projectontwikkelaar Lauran van Poppel, Van der Heijden, Bouwen kan anders

Privé: Lauran van Poppel

projectontwikkelaar

+31 (0) 486 46 81 21 lvanpoppel@vd-heijden.nl