','

' ); } ?>

Natuurinclusief, Klimaatadaptief, Circulair en NOM

De aarde als ketenpartner 🌍

Vandaag is er een officiële start gemaakt met de bouw. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van warmtebronnen. 
Wij hebben er voor gekozen om binnen Den Hoek gebruik te maken van bodembronnen omdat het ons inziens goed past binnen dit duurzame woningbouwconcept.

Voor de kopers betekent dit dat er geen buitenunit in de achtertuin geplaatst hoeft te worden. Met het toepassen van de bodembronnen, is bij vorst, minder elektriciteit nodig om de woning op te warmen, wat gunstig is voor het stroomverbruik. Is het een hete zomer, dan zorgen de bronnen voor enkele graden koeling in huis.

Aan het inwinnen van de energie voor de temperatuurregeling in de woning is geen extra onderhoud benodigd.

Een woning waar Natuurinclusief, Klimaatadaptief, Circulair en NOM bij elkaar komen.

Projectontwikkelaar Lauran van Poppel, Van der Heijden, Bouwen kan anders

Privé: Lauran van Poppel

projectontwikkelaar

+31 (0) 486 46 81 21 lvanpoppel@vd-heijden.nl