','

' ); } ?>

Natuurinclusief, Klimaatadaptief, Circulair en NOM

Koplopers Brabantse bouw delen kennis circulariteit

De middag stond in het teken van kennisdeling en praktische handvatten over hoe we circulair bouwen versneld de standaard kunnen maken.

Namens Van der Heijden Projectontwikkeling deelde Herbert van der Heijden hun gedurfde visie en ambitie om een positieve impact te leveren op het welzijn van mensen door het creëren van gezonde woon-, werk- en leefomgevingen. “Den Hoek is een voorbeeldproject waaruit blijkt dat een circulaire en toekomstgerichte visie op woningbouwontwikkeling haalbaar en noodzakelijk is. Wij gaven graag gehoor aan de oproep om dit project open te stellen voor andere partijen, om hen aan te moedigen en om kennis te delen zodat we samen slimmer, beter en sneller worden

En dat er nog meer circulair gebouwd gaat worden. “

Jesse Hijink, projectleider van de gemeente Vught vertelde over circulaire aanbestedingen en de wegingsfactoren binnen de gunningscriteria die voor een daadwerkelijke oplevering zorgen, in 2023 van 17 circulaire en duurzame woningen. Marije Sanders-Kortekaas, over hoe een circulair woningbouwproject te ontwerpen. Lauran van Poppel over het toepassen van circulaire maatregelen in de praktijk en hoe dit zich verhoudt tot de BCI. Michael Bol vertelde over de gebouwroos. Een visueel meetinstrument om circulariteit tijdens het ontwerpproces te meten en te vergroten. Collega Mike Janssen verzorgde een rondleiding op de bouwplaats om alle elementen uit de presentaties in de praktijk te ervaren.

We hebben onze kennis gedeeld, successen gevierd en geleerd van onze uitdagingen. 🌱 Bewust bekwaam zijn we in wat we doen, maar we streven naar verbetering.

*Het BACB is een initiatief, bestaande uit koplopers binnen de provincie Noord-Brabant om circulair bouwen versneld standaard te maken.

De middag werd voorgezeten door Squarewise.

Een woning waar Natuurinclusief, Klimaatadaptief, Circulair en NOM bij elkaar komen.

Projectontwikkelaar Lauran van Poppel, Van der Heijden, Bouwen kan anders

Privé: Lauran van Poppel

projectontwikkelaar

+31 (0) 486 46 81 21 lvanpoppel@vd-heijden.nl