','

' ); } ?>

Van een bedrijfslocatie naar een wijk met een mooie diversiteit aan woningen

Locatie Made

Zowel het stedenbouwkundig plan als de architectuur zijn in onze opdracht uitgevoerd. Ook het bestemmingsplan is in onze opdracht en in samenwerking met de gemeente gewijzigd. De omgevingsdialoog heeft plaatsgevonden middels een informatieavond en keukentafelgesprekken met direct omwonenden. Onder andere de opgave groen, parkeren en de waterhuishouding was hier de grote uitdaging. Alle HWA’s voeren af op een nieuw infiltratieriool met een overloop op een door ons aan te leggen wadi. Omdat het gemeentelijke riool een gecombineerd stelsel is en op basis van vrij verval te ver af ligt van onze locatie wordt in onze opdracht ook een gedeelte van de openbare straat voorzien van een nieuw vuilwaterriool om de nieuwe wijk op aan te sluiten.

Er was in de gemeente behoefte aan woningen voor diverse doelgroepen. Vandaar dat de grondgebonden woningen bestaan uit een mix van rij- en hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, allen met verschillende gebruiksoppervlaktes. De 21 koopappartementen hebben een bijzonder ontwerp met appartementen aan alle gevels en de centrale verkeersruimte in het hart van het gebouw. Het appartementengebouw wordt gerealiseerd met een begane grond voor parkeerplaatsen en bergingen.

In het plan wordt aandacht besteed aan circulariteit door onder andere het gebruik van circulaire bouwmaterialen, waaronder beton voor de funderingen en citumen voor de dakbedekking, en het circulair slopen (= oogsten) van het bedrijf Van Iersel Geveltechniek. Naast circulariteit zal ook aandacht worden besteed aan natuurinclusief bouwen. Het ontwerp van het totale openbare gebied is in onze opdracht in samenwerking met de gemeente tot stand gekomen en vervolgens door ons uitbesteed aan een civiele aannemer. Door de gemeente en een door ons aangestelde externe toezichthouder wordt tijdens de aanleg van het openbare gebied toezicht gehouden. Het openbaar gebied wordt aangekleed met onder andere speeltoestellen en de keuzes hiervoor zullen in overleg met de gemeente en toekomstige bewoners worden gemaakt. Na oplevering van het woonrijpe openbare gebied zal het worden overgedragen aan de gemeente. De grondgebonden woningen zijn ontworpen in het prefab-systeem van Van der Heijden. Dit garandeert constante kwaliteit door veelal productie in de fabriek. Daarnaast weinig transportbewegingen en weinig afval. Het prefab-systeem maakt een snelle uitvoering mogelijk terwijl toch tot een laat stadium nog koperswensen kunnen worden meegenomen. Het appartementengebouw wordt in een beton-kalkzandsteen-breedplaat-systeem opgebouwd.

 

Meer lezen over BENG project Het Venster van Made

Het venster van Made verrijst op de locatie waar eerder familiebedrijf Van Iersel decennialang onder andere kozijnen produceerden.