','

' ); } ?>

Fase 3 van Nieuwbouwplan Akkerwinde

Omgevingsdialoog Akkerwinde fase 3

Vandaag is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiging van direct aanwonenden van nieuwbouwplan Akkerwinde fase 3. Hierin zijn de concept situatie/verkaveling en de concept planning toegelicht. Ook is de huidige regelgeving, het doelgroepenbeleid en de woonvisie toegelicht over waarom het plan eruit ziet zoals het nu in concept is opgezet. Op basis hiervan hebben zij opmerkingen kunnen geven. 

Overige direct aanwonenden zijn middels een brief in de gelegenheid gesteld om ook persoonlijk een toelichting te ontvangen en om vragen te stellen. Een deel van hen heeft hier reeds gebruik van gemaakt.  

Bedrijven in de omgeving worden eind september in de gelegenheid gesteld om tevens persoonlijk van de plannen kennis te nemen. 

Op woensdagavond 4 oktober 2023 wordt er een open omgevingsdialoog in de vorm van een inloopavond georganiseerd waarbij de omgeving wordt uitgenodigd om de omgeving te informeren en om vragen te beantwoorden. Aanwezig zullen zijn: projectleider van de gemeente, Van der Heijden Projectontwikkeling en de makelaar(s).  De inloopavond op 4 oktober 2023 vindt plaats in De Potter in Schaijk van 19.00-21.00.

Projectontwikkelaar Lauran van Poppel, Van der Heijden, Bouwen kan anders

Privé: Lauran van Poppel

projectontwikkelaar

+31 (0) 486 46 81 21 lvanpoppel@vd-heijden.nl