','

' ); } ?>

Een bekende opdrachtgever op een bekende lokatie

Het nieuwe gebouw voorziet in de behoefte aan 17 extra zorgwoningen en 18 verpleeghuisplaatsen. De scheiding tussen beide afdelingen wordt subtiel gerealiseerd door de centrale entree met lift en trappenhuis.

Hoewel er sprake is van nieuwbouw, wordt tijdens de bouw terdege rekening gehouden met de bewoners van het naastgelegen verpleeghuis. Zorgvuldige planning en soms tijdelijke voorzieningen zorgen voor minimale overlast. Enkele bijzondere elementen in het gebouw, zoals de hoge vrijstaande gemetselde kolommen en de door hun formaat lastig te verwerken prefab betonnen dakranddelen zetten de planning qua voortgang onder druk.

Als we de afronding naderen, wordt een beroep gedaan op onze flexibiliteit. Men wil ook graag een derde zorgdoelgroep, het kleinschalig wonen onder begeleiding, een goede woonplek kunnen bieden. In zeer korte tijd verbouwen we negen van de zorgwoningen tijdelijk naar drie units, elk opgebouwd uit een gezamenlijke woonkamer en keuken en zes verpleegplaatsen.

 Het enthousiasme van de opdrachtgever en bewoners over het eindresultaat is zodanig dat ons vrijwel onmiddellijk een vervolgopdracht wordt gegund voor een omvangrijk nieuwbouwproject.

Herbert van der Heijden, van der Heijden, Bouwen kan anders

Herbert van der Heijden

eigenaar

+31 (0) 486 46 18 55 herbert@vd-heijden.nl