','

' ); } ?>

Toekomstgericht transformatieproject : schoolwoningen

Het project ‘Schoolwoningen Laarbeek’ is een toekomstgericht transformatieproject in opdracht van de gemeente Laarbeek. Het betreft de semipermanente huisvesting voor het Commanderij College. De educatie-uitbreiding, ter grootte van 1.040 m2 BVO, is gerealiseerd in de vorm van ‘schoolwoningen’ om in de toekomst te dienen als zes courante levensloopbestendige woningen in de koopsector. Met dit project wordt invulling gegeven aan zowel de uitbreiding van educatie als de vraag naar koopwoningen binnen de gemeente Laarbeek.

 

 

Om transformatie in de toekomst daadwerkelijk mogelijk te maken, bevat het schoolgebouw demontabelbare aspecten die ‘toegevoegd’ zijn aan de woningen. De zes woningen vormen dan ook de kern van het gebouw en zijn geheel toekomstgericht gesitueerd zodat deze, na het demonteren van de extra schoolruimten, direct kunnen dienen als woonruimten. Ook dit project is wederom middels het toepassen van Lean technieken en ketensamenwerking met vaste partners gerealiseerd om te zorgen voor hoge kwaliteit en de opleverdatum van 1 augustus 2018 te waarborgen. Het project is in augustus 2018 opgeleverd.

Duurzaamheid in de vorm van toekomstgerichte transformatie

Herbert van der Heijden, van der Heijden, Bouwen kan anders

Herbert van der Heijden

eigenaar

+31 (0) 486 46 18 55 herbert@vd-heijden.nl