','

' ); } ?>

eigentijds en aantrekkelijk schoolgebouw

De buitenkant van de school veranderde nauwelijks. De binnenkant des te meer: deze is geheel op de schop gegaan. De ouders, leerlingen en personeel beschikken over een eigentijds en aantrekkelijk schoolgebouw waarin modern onderwijs flexibel gerealiseerd wordt. Het gebouw voldoet nu bovendien volledig aan de huidige eisen met betrekking tot binnenmilieu en veiligheid.

Ook is in het gebouw een voorziening voor buitenschoolse opvang en peuterwerk verwezenlijkt. Daarmee is de fonkeling in staat om een doorgaande lijn te realiseren in onderwijs en opvang van 2 tot 12 jaar.

De binnenplaats en speelplaats is verfraaid en verschillende delen van het plan hebben een meer open karakter gekregen (bijvoorbeeld door ramen tot aan de grond). Ook de ingang is volledig aangepast. Binnen is er meer veranderd: tussenmuren zijn weggehaald. Dit door een ingewikkelde operatie van inbrengen van een nieuwe staalconstructie. De binnen afwerking van de school is geheel nieuw.

Een school waarin modern onderwijs flexibel gerealiseerd kan worden

Herbert van der Heijden, van der Heijden, Bouwen kan anders

Herbert van der Heijden

eigenaar

+31 (0) 486 46 18 55 herbert@vd-heijden.nl