Van Pastorie tot jongerenopvang

Transformatie van Pastorie te Reek tot GGZ opvang van 6 jongeren die daar onder begeleiding verblijven.

GGZ Oost Brabant huurt deze Pastorie van Parochie Heilige Antonius Abt te Schaijk.

Nieuwe maatschappelijke invulling door transformatie