Loading

Kennis en ervaring

Als architect van het multifunctionele centrum ‘De Koloriet’ in Dordrecht bemoeide Cees Willems, Teeuwisse & Willems architecten en adviseurs, zich naast het ontwerp ook met de selectiecriteria voor het bouwbedrijf. “Een bouwer van dit soort accommodaties kun je niet alleen op prijs selecteren. Deze moet kwaliteit meebrengen en over specialistische kennis beschikken. Het gebouw huisvest twee basisscholen,  een buurtcentrum, een  sportvoorzieningen, een peuterspeelzaal, een kinderopvang en een servicecentrum voor ouderen. Allemaal functies met eigen specifieke eisen en wensen. Complexe kennis die Van der Heijden bouw en ontwikkeling  heeft de kennis en ervaring dergelijke complexe gebouwen aan te kunnen”, legt Willems uit.

Gedeelde visie
De opdrachtgever van de MFA was de gemeente Dordrecht. Een gemeente die vooruitstrevend is als het gaat om duurzaamheid. Willems: “De nadruk lag op de functionaliteit, bruikbaarheid, uitstraling (materialisatie) en de meerwaarde voor de omliggende wijk. Maar daarnaast is gekeken naar energiezuinigheid. Ook is het gebouw degelijk ontworpen, waardoor het een langere levensloop heeft.” De gemeente Dordrecht was de eerste die in de utiliteitsbouw gebruik maakte van het GPR programma. “Ondanks dat duurzaamheid destijds in 2007 nog in de kinderschoenen stond, deelden zowel Van der Heijden als wij de vooruitstrevende visie met de gemeente. En het is gelukt het gebouw duurzaam te realiseren.”

Geen doorsnee gebouw
Het centrum was de ‘kers op de taart’ van de verbeteringsplannen in de wijk Krispijn. “Ons idee was dan ook dat het zeker geen doorsnee gebouw mocht worden. We hebben er kenmerken van een dorp in gebracht door te werken met pleinen, straatjes  en bruggetjes. Zodat er bijna als vanzelf ontmoetingen tussen de mensen die het gebouw gebruiken ontstaan. Van der Heijden bleek een kundige bouwer die deze bijzondere wensen goed kon vertalen. Je kunt nog zo’n mooi gebouw tekenen, degene met de hamers en de spijkers moeten  het wel kunnen waarmaken”, aldus de architect.

Positieve invloed
Inmiddels is het centrum al een aantal jaren in gebruik. Willems loopt er nog wel eens binnen: “Het blijkt dat de open en transparante uitstraling van het gebouw wordt gewaardeerd door leerlingen, ouders, medewerkers en de wijkbewoners. Het is echt een centrum van de wijk geworden waar het bruist van de activiteit.”