Loading

Grip op geld

Van een complete woonvoorziening in Milsbeek tot de aanpassing van diverse bestaande woningen naar zorgwoningen;  Van der Heijden bouw en ontwikkeling pakte het aan voor Dichterbij. Allemaal projecten onder de eindverantwoording van manager bureau Vastgoed van Dichterbij, Paul Oomen:  “De samenwerking leverde zonder uitzondering goede resultaten op. Van der Heijden begrijpt waar het om gaat als je bouwt voor de zorg. Reden om steeds opnieuw de samenwerking aan te gaan.”

Hoogwaardig bouwen volgens harde deadline
Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en omgeving. In het stroomgebied van de Maas en Waal heeft de instelling verschillende woonvormen waar de zorg voor hun cliënten plaatsvindt.  Paul Oomen is vanuit het bureau Vastgoed verantwoordelijk voor deze ‘stenen’. “Jaarlijks hebben wij een twintigtal projecten van diverse grootte onder onze hoede. Deels doen we die in eigendom en deels werken we samen woningcorporaties. De aannemers die op deze projecten aan het werk zijn, worden  zorgvuldig gekozen. Ze moeten als het ware onze taal spreken. Zorgvastgoed vraagt om hoogwaardig bouwen en flexibiliteit gedurende het bouwproces. De functionaliteit en zaken zoals molestbestendigheid en uitbraakveiligheid zijn zeker zo belangrijk als een mooi gebouw. Daarnaast moeten we door de snelle veranderingen in de zorg vaak tijdens het werk bijsturen. Dat vergt een bouwer die daar adequaat op kan reageren. Daar komt nog bij dat voor onze cliënten verhuizen een spannende gebeurtenis is, waar ze zorgvuldig op worden voorbereid. De verhuisdatum is dus de verhuisdatum. Daar willen we niet aan tornen”, aldus Oomen.

Transparantie in kosten
De crisis heeft ook in de zorg zijn gevolgen. Meer dan ooit worden uitgaven onder het vergrootglas gehouden. Door middel van scherpe aanbestedingen proberen opdrachtgevers de beste prijs-kwaliteitverhouding uit de markt te halen. “Dat levert soms een spanningsveld op tussen de hoge eisen aan bijvoorbeeld duurzaamheid en reële kostenposten. Transparant begroten biedt dan het inzicht dat je nodig hebt om de juiste besluiten te kunnen nemen. Van der Heijden heeft dat erg goed in de vingers. Dat geeft mij het vertrouwen dat ik grip heb op wat er daadwerkelijk met het geld  gebeurt.”

Bouwproces onder controle
Volgens Oomen onderscheid Van der Heijden zich ook van andere bouwers door de goede manier waarop ze het bouwproces van zorgvastgoed onder controle hebben. Oomen: “Van der Heijden maakt vooraf duidelijke keuzes. Ze hebben duidelijk voor ogen hoe het eindproduct eruit moet zien. Bij wijzigingen tijdens het werk, overzien ze direct de gevolgen. Zowel voor de planning als de financiën. Als we daarin afwegingen moeten maken, treden ze adviserend op. Desnoods op het scherpst van de snede.” Oomen vindt ook de aandacht na de oplevering van een project een sterk punt. “Van der Heijden neemt de tijd voor een uitgebreide evaluatie. Tijdens deze gesprekken gaan we na wat er beter had gekund. Goed voor de kwaliteit van het eindproduct, het bouwproces  én het partnerschap.”