geplaatst op 16 mei 2024

Loading

Samen naar een CO2-neutraal 2050

Het begrip ‘een CO2-neutraal 2050’ komt voort uit het klimaatakkoord van Parijs. In 2015 kwamen alle wereldleiders tijdens een klimaatconferentie in Parijs bijeen. Het doel van deze samenkomst: de noodzaak om het te hebben over de klimaatverandering in de wereld. Tijdens deze conferentie maakten zij onderling afspraken met als doel het opwarmen van de aarde te beperken tot onder de 2 graden Celsius. Om tot deze beperking van de opwarming van de aarde te komen zijn er afspraken gemaakt die gelden voor heel Europa. Zo werd er onder meer afgesproken dat er minimaal 55% minder uitstoot moet zijn in 2030. Uiteindelijk wil de Europese Unie in 2050 dan ook klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgas in 2050 niet hoger is dan wat er vastgelegd wordt, netto is de uitstoot dus nul. Naar aanleiding van dit akkoord zijn er ook nationale doelen vastgesteld. Meer informatie over deze doelen vind je hier.

Wat is CO2-neutraal?

CO2-neutraal zijn betekent niet dat er helemaal geen sprake is van CO2-uitstoot. Geen CO2 uitstoten is namelijk vrijwel onmogelijk, omdat iedereen in het dagelijks leven te maken heeft met het produceren van deze uitstoot. Zo hebben veel van onze bouwprocessen ook te maken met een natuurlijke CO2-productie. Gelukkig is het moeder natuur die beschikt over een slimme oplossing voor dit probleem. Zo hebben bomen en planten het vermogen om CO2 uit de lucht te absorberen en vervolgens om te zetten in zuurstof. Dit principe is relevant voor het bouwen van nieuwe huizen, en dus ook voor onder andere woningcorporaties.

Wanneer er sprake is van een CO2-neutrale woning, wordt de CO2-uitstoot tijdens de bouw of het produceren van materialen voor de bouw, gecompenseerd wordt door andere duurzame opties. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en energie-efficiënte systemen. Daarnaast kan er bijvoorbeeld geïnvesteerd zijn in groenprojecten zoals het aanplanten van bomen.

CO2-neutraal 2050 bereik je niet alleen

Om tot een CO2-neutrale wereld te komen, is de medewerking van elk individu en bedrijf essentieel. Met name het onderdeel bewustwording is hierbij een belangrijke factor. Het begint bij het inwinnen van kennis. Organisaties die een grote impact kunnen maken, hebben handvatten en kennis nodig over welke acties er uitgevoerd kunnen worden om verantwoordelijkheid te nemen voor een nieuwe CO2-neutrale toekomst.

Hoewel 2050 nog ver weg lijkt, nemen woningcorporaties nu al actief het voortouw in dit streven. Ze kunnen dit echter niet alleen bereiken. Bouwbedrijven spelen hierin een cruciale rol. Zij kunnen niet alleen advies geven tijdens het proces, maar ook een belangrijke rol spelen in de daadwerkelijke realisatie. We hebben Lauran gevraagd hoe woningcorporaties kunnen bijdragen aan deze doelstelling tijdens het bouwproces.

Biobased materialen

Tijdens de bouw van woningen komt er CO2 vrij, zoals eerder aangegeven. Het is cruciaal om deze CO2-uitstoot te compenseren door CO2 op te nemen. In een ideale situatie zouden de uitstoot en opname van CO2 in balans moeten zijn. Een effectieve methode om tijdens de bouw CO2 op te nemen, is het gebruik van biobased bouwmaterialen. Deze materialen worden vervaardigd uit planten en bacteriën die op ecologisch verantwoorde wijze worden geteeld. Een voorbeeld hiervan is vlasisolatie: een biobased materiaal dat herbruikbaar is en een lage CO2-uitstoot heeft. Door te isoleren met duurzame materialen zoals deze, dragen we niet alleen bij aan verduurzaming, maar compenseren we ook de CO2-uitstoot tijdens de bouw.

PUYCK Ontwikkeling heeft onlangs een stuk grond beschikbaar gesteld om hier het gewas Vezelhennep op te verbouwen. Wil je meer lezen over de kwaliteiten van Vezelhennep, lees dan hier.

Transport

Lauran gelooft sterk dat naast het gebruik van duurzame materialen, ook het anders omgaan met het transporteren van deze bouwonderdelen kan bijdragen aan de verduurzaming van onze wereld en het streven naar CO2-neutraliteit. Voor woningcorporaties is het van belang om samen met de bouwer de ambities voor de ontwikkeling en uitvoering helder te hebben, zodat de bouwer kan meedenken in de uitvoering en dus bij de inkoop van materialen te kijken naar de herkomst ervan. Vaak wordt bijvoorbeeld hout ingekocht uit het buitenland, wat resulteert in aanzienlijke CO2-uitstoot door transport per schip naar Nederland. “Ik ben van mening dat we al vóór 2030 aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken in de richting van CO2-neutraliteit, met hele wijken die al tegen die tijd CO2-neutraal worden geproduceerd”. Een belangrijk streven dat aansluit bij de doelstellingen van woningcorporaties.

Een alternatief voor dit scenario is het inkopen van materialen bij meer lokale ondernemers. Door de vraag naar lokale producten te vergroten, wordt ook de nationale productie gestimuleerd. Dit leidt tot minder transport en dus minder CO2-uitstoot. Bovendien draagt het bij aan de lokale economie en versterkt het de banden met lokale gemeenschappen. Als woningcorporaties meer lokale materialen inkopen, dragen zij actief bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en het streven naar een duurzame, CO2-neutrale wereld.

Ook Van der Heijden draagt bij aan een CO2-neutrale wereld

Van der Heijden biedt advies aan woningcorporaties, met een focus op duurzame oplossingen zoals biobased materialen. Maar ook aan opdrachtgevers die hun woningen willen beoordelen aan nieuwe meetmethodes zoals BCI en Het Nieuwe Normaal. Maar dat is niet alles. We dragen actief bij aan de realisatie van een CO2-neutrale wereld. 

We zijn drukdoende met het realiseren van de emissie loze bouwplaats, waarbij we streven naar zo min mogelijk CO2-uitstoot tijdens het bouwproces. Dit wordt bereikt door het gebruik van elektrisch materieel, zoals elektrische kranen. Wat betekent dat er geen compensatie nodig is voor deze emissies, wat weer gunstig is voor de opdrachtgever maar natuurlijk voor ons allemaal en voor de generaties na ons. Want daar doen we dit voor!

 Lees hier de blog van Lauran over BCI in de praktijk.