geplaatst op 27 november 2019

Loading

Miscommunicaties, verspilling van tijd, met te weinig informatie op de bouw aankomen en niet beschikken over de meest recente informatie. Herkenbaar? Wij maken gebruik van het programma Trimble Connect, waardoor wij niet meer tegen al die dingen aan lopen. Ben je benieuwd wat Trimble Connect inhoudt en hoe wij hiermee werken, lees dan mijn verhaal.

Kennis delen en integraal samenwerken

Tijden veranderen, zo ook de doorlooptijd van het engineeringsproces. De aanbestedingsstukken die voorheen bij de aannemer terecht kwamen, waren in de meeste gevallen verder uitgewerkt dan waar we tegenwoordig mee te maken hebben. De laatste jaren zien wij dat de verantwoordelijkheid van de engineering steeds meer bij de hoofdaannemer komt te liggen. Dit betekent dat wij in een eerder stadium al onderdeel uitmaken van de informatiestroom. Persoonlijk zie ik dat als een kans voor ons. We krijgen zelf meer invloed op de uitvoeringsmethodes en detaillering, wat de maakbaarheid van het project ten goede komt. Gezien de snelheid waarin dit gebeurt, zijn stukken snel verouderd. Om dit in goede banen te leiden zijn er diverse documentenbeheerssystemen op de markt. Alleen hebben wij de aanvullende eis dat zowel de actuele 2D als 3D informatie in de bouwkeet beschikbaar moet zijn. Met name de 3D communicatie naar buiten ontbrak nog binnen onze organisatie.

 

“ons meest belangrijke doel nu is om de informatie visueel te maken voor onze uitvoerders en partners op de bouwplaats”

 

Mijn collega-werkvoorbereiders en ik werkten al vaker met verschillende 3D modellen. Alle informatie waarover de werkvoorbereiders beschikken moet ook just-in-time door de uitvoerders inzichtelijk zijn, vinden wij. Een 3D model beschikt over een hoop extra informatie, die op tekening niet weer te geven is. Door het bouwproject volledig in 3D te visualiseren, kunnen wij met de onderaannemers beter communiceren waardoor misverstanden worden voorkomen en we de klantverwachting kunnen overtreffen. Zie het als een generale uitvoering van het totale bouwproject.   

Trimble Connect, Van der Heijden

 

Trimble Connect

Naast mijn werk, volgde ik ook de opleiding Bouwmanagement & Uitvoering aan de HAN in Arnhem. Mijn afstudeeronderzoek bij Van der Heijden was gericht op het 5D calculeren. Ik heb toen kennis gemaakt met diverse calculatieprogramma’s, waaronder Vico Office. Vico Office is de software waarmee wij op dit moment aan het testen zijn, om onze 5D calculatie ambities waar te maken.

Via deze software zijn we in aanraking gekomen met het documentenbeheerssysteem Trimble Connect; een cloudplatform dat diverse disciplines met elkaar verbindt en de communicatie stroomlijnt. De Nederlandse softwareleverancier is Construsoft. Alle betrokken partijen hebben vanaf iedere locatie, op elk gewenst moment toegang tot relevante informatie.

Ons doel om actuele 2D/3D informatie bij de uitvoerders op de bouw te krijgen is hiermee ook ingevuld. Voor hen wordt het dus simpelweg visueel gemaakt. De volgende stap waar wij nu mee bezig zijn, is het testen van de digitalisering van taakgerichte informatie naar mijn collega`s in de uitvoering.

Daarnaast staat Trimble Connect ook in verbinding met andere BIM-software, waaronder het eerder genoemde Vico Office en onze modelleersoftware Revit. Met het oog op een organisatiebreed BIM-proces, is het van groot belang dat deze software met elkaar communiceert. Dit stukje automatisering zorgt ervoor dat mijn collega`s en ik meer tijd overhebben om ons op andere gebieden te focussen. Bovendien minimaliseert dit ook informatieverlies, omdat alle teamleden uit dezelfde informatiebron putten.

 

Pilot

Wij hebben verschillende documentbeheersystemen onderzocht. Een passende oplossing vonden wij in Timble Connect, mede door de communicatie met bovengenoemde softwarepakketten en de gebruiksvriendelijkheid. Voordat wij onze definitieve keuze hadden gemaakt, hebben wij een pilot uitgevoerd. Dit pilotproject betrof Kindpark Boekel. Het complete bouwteam heeft hierin meegedraaid. De werkbaarheid van de software en reacties van de teamleden waren positief. Vanaf afgelopen zomer zijn wij met alle projectteams gestart in Trimble Connect.

Trimble Connect

 

De werking van Trimble Connect

Bij van der Heijden hebben we het platform zo ingericht dat iedere partij, die deel uitmaakt van het bouwteam, een eigen mappenstructuur toegewezen krijgt. Wat weer onderdeel is van een totaalmappenstructuur. Op deze manier kan iedereen zijn informatie uploaden in zijn eigen mappen. Het voordeel hiervan is dat iedereen de verantwoordelijkheid draagt over zijn eigen gegevens. En tegelijkertijd kunnen zij ook weer de stukken van andere partijen inzien en downloaden. Om een compleet beeld te krijgen, is het ook mogelijk om alle losse modellen van de verschillende disciplines tot een totaalmodel samen te voegen. Op deze wijze proberen wij alle partners in de 3D- wereld te betrekken, los van het feit of de desbetreffende partijen zelf al zover zijn.

Trimble Connect biedt daarnaast diverse tools, om een eigen werkstructuur te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan: het toebedelen van acties, het 2D en 3D meten, informatie uitlezen en koppelen, het maken van opmerkingen en het uitvoeren van clash controles.

Hierin zal ieder bedrijf zijn eigen structuur moeten vinden. Voor ons als Van der Heijden begint dit al aardig vorm te krijgen.

Van der Heijden

 

CE-sessies

Om binnen een projectteam de engineering aan te sturen en grip te houden op de informatiestroom, plan ik gedurende het engineeringstraject tweewekelijks een overleg in. Hierin worden engineeringsvraagstukken besproken en beantwoord omdat de juiste personen aan tafel zitten. Een volgende stap is dat deze vraagstukken ook direct in het model worden verwerkt (Concurrent Engineering). Ik ben ervan overtuigd dat wij dan nog slimmer, sneller en beter kunnen engineeren.  

 

Wat betekent dit voor mij

Ik vind het interessant en uitdagend om naast mijn werkzaamheden als werkvoorbereider mij bezig te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van BIM software/processen. Voor dit soort onderwerpen krijgen wij binnen Van der Heijden de ruimte om ons hier breder in te oriënteren. Dit heeft onder andere ook geresulteerd in het hierboven omschreven documentenbeheersysteem Trimble Connect. Samen kijken we alweer verder om nieuwe ideeën te verwezenlijken en daar natuurlijk ook onze partners en opdrachtgevers in te blijven betrekken. 

Van der Heijden