geplaatst op 15 juli 2021

Loading

Park Prologis DC 4 haalt hoogst haalbare BREEAM prestatie.

Aan het in 2020 gebouwde distributiecentrum DC 4 te Eindhoven is officieel het certificaat BREEAM OUTSTANDING toegekend. Het hoogst haalbare. Dit project heeft maar liefst een score gehaald van 91,1%. 

BREEAM Outstanding

Onze opdrachtgever Prologis heeft een duidelijk duurzaamheidsbeleid. Binnen het gehele team is er hard gewerkt om te voldoen aan de vooraf gestelde doelen van de te behalen Breeam Outstanding en Well Building Gold certificeringen. Onlangs is namens BREEAM.NL het officiële Breeam Outstanding certificaat toegekend. De beoordeling voor WELL building Gold moet nog plaatsvinden.

BREEAM score bepalen

BREEAM-NL is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. De beoordeling en controle wordt uitgevoerd door een onpartijdige, gekwalificeerde en erkende BREEAM beoordelaar/ assasor, om ervoor te zorgen dat de beoordeling voldoet aan de gestelde kwaliteits- en prestatienormen van BREEAM. De beoordeling vindt plaats op basis van een 9-tal categorieën, bestaande uit:

  • Management
  • Gezondheid en comfort
  • Energie
  • Transport
  • Water
  • Materialen
  • Afval
  • Landgebruik en Ecologie
  • Vervuiling

Elke categorie is onderverdeeld in een reeks beoordelingskwesties. Elk met een eigen doel, doelstelling en ijkpunten. Wanneer een beoordelingskwestie wordt bereikt, zoals bepaald door de BREEAM-beoordelaar, worden de scorepunten, credits genoemd. De categoriescore wordt vervolgens berekend op basis van het aantal behaalde studiepunten en de categorieweging.

Bewijs leveren

Gedurende het hele proces wordt voor elke beoordelingskwestie bewijslast verzameld. Nadat de bewijslast volledig is beoordeeld, wordt de uiteindelijke prestatiebeoordeling bepaald door de som van de gewogen categoriescores. Beoordelingen welke zijn uitgevoerd in overeenstemming met BREEAM-schema’s zijn gebaseerd op bewijs om aan te tonen dat aan de relevante vereisten wordt voldaan.

De hoogte en het niveau op het certificeringsbewijs is afhankelijk van de hoeveelheid duurzaamheidscriteria waaraan het project voldoet. Hoe hoger het percentage behaalde criteria, hoe hoger de score. Voor ons geldt dus Outstanding.

Er lagen genoeg uitdagingen binnen dit project, die we als team met een uitstekend resultaat hebben weten te volbrengen. Samen hebben we van deze voormalige vuilstortplaats de hoogst haalbare duurzaamheidsprestatie weten te behalen. 

Meer informatie over dit project

Ben je op zoek naar meer  projectinformatie, klik dan hier!

Wil je meer weten over de samenwerking met Prologis, lees dan het verhaal van Directeur Project Management Benelux bij Prologis Martijn Kuijken.

Contact opnemen?

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op met Ferry Verstappen 0486-461855

Ferry Verstappen, Commercieel manager Van der Heijden