geplaatst op 16 oktober 2019

Loading

In deze blog vertelt Lauran van Poppel – projectontwikkelaar bij Van der Heijden – over wat een NOM woning precies inhoudt en over de toekomst van de NOM woning. Ook wordt er verteld wat de voordelen van een NOM woning zijn voor beleggers en woningcorporaties.

Nul op de meter woningen

Een NOM woning is een woning waarbij de in- en uitgaande energiestroom cumulatief op jaarbasis per saldo nul is. Bij een NOM woning wordt dus gerekend met het totale energieverbruik; de installaties en het huishoudelijk gebruik, minus de opbrengst van de PV panelen. Zo is bij een NOM woning een groot gedeelte van het dak bedekt met PV panelen, is de woning voorzien van een warmtepomp en zijn de naden en kieren afgedicht.


Wooncomfort

De PV panelen die op het dak van een NOM woning liggen, leveren minimaal net zo veel elektriciteit als dat de bewoner(s) nodig heeft. Er is onderzocht hoeveel elektriciteit een huishouden gemiddeld nodig heeft. Hier zijn waardes voor vastgesteld.

Wanneer bewoners normaal gebruik maken van elektriciteit, dan zouden zij op dit moment ook een elektriciteitsrekening moeten ontvangen die op 0 uitkomt. Wanneer een huishouden minder elektriciteit heeft verbruikt dan verwacht, dan leveren zij dit terug aan het net en krijgen dan nu nog geld terug voor de teveel geleverde stroom. Naast dat de woning goed is geïsoleerd en energiezuinig is, zijn de woningen vooral heel comfortabel en compleet dankzij extra fijne voorzieningen zoals vloerverwarming in de winter en koeling in de zomer! Ook wordt er continu geventileerd.

Een warmtepomp is een duurzame voorziening in de woning. Hij regelt de warmte en zorgt voor warm tapwater. De warmtepomp is aangesloten op slangen die tot circa 80 meter diep de grond in worden gebracht. Daar haalt hij de warmte uit de grond. Op een diepte van 80 meter heerst er een constante temperatuur van 5 – 15° graden. Door warmte uit de bodem te halen, maakt de installatie gebruik van herbruikbare energie. Erg duurzaam dus! Een verdamper, compressor en condensor voegen extra warmte toe aan de aardwarmte, zodat er water van circa 40° ontstaat, om de woning mee te verwarmen. In dezelfde omkasting bevindt zich namelijk een boiler van 180 -tot mogelijk 300- liter water, die zorgt voor warm tapwater. In de zomer wordt er geen extra warmte toegevoegd aan de warmte uit de grond, en werkt het dus verkoelend. Ideaal!

Wat als alle warmte verloren gaat?

Om zoveel mogelijk warmte in de woning vast te houden, bevindt zich op zolder nog een ventilatie WTW (WarmteTerugWinning). Deze werkt alsvolgt: een ventilatie WTW heeft twee kanalen. Kanaal 1 werkt als afzuiging. Deze zuigt de ‘vieze’ lucht uit de woning af. Via kanaal 2 komt er ‘schone’ lucht de woning in. Stel dat de lucht die wordt afgezogen (1) 22 graden is, dan haalt de ventilatie WTW warmte uit de afgezogen lucht. Die warmte wordt toegevoegd aan de nieuwe lucht die naar binnen wordt geblazen. Ook bevindt er zich in de douche nog een douchepijp WTW, die net als de ventilatie WTW warmte uit het douchewater toevoegt aan het warme water dat uit de douchekop komt.

De grootste vraag bij een NOM woning is: Waar gaat er warmte uit de woning verloren? Veel kostbare warmte gaat verloren door naden en kieren. Bij een NOM woning wordt extra dus veel aandacht besteed aan het afdichten van die naden en kieren. Om aan te tonen dat naden en kieren voldoende zijn afgedicht en de gewenste kwaliteit behaald wordt, voeren we een Blowerdoortest uit. Een blowerdoortest meet de luchtdichtheid van een woning.

Hieronder vind je de meetgegevens van onze projectwoningen in Helmond:

 

Voordelen voor belegger en woningcorporatie

Een NOM woning biedt op korte en lange termijn voordelen. Buiten dat een NOM woning een positieve bijdrage levert aan het milieu, verliest een gasloze woning in de toekomst niet zijn waarde. Dit sluit aan op het klimaatakkoord, waarbij is vastgesteld dat in 2050 95% (1990) van de CO2 uitstoot is teruggedrongen. Voor de woningbouw betekent dit dat er over 30 jaar geen enkele woning meer verwarmd mag worden met (aard)gas.

Hoe realiseren van een NOM woning?

Bij het bouwen van een woning werken wij in de meeste gevallen samen met dezelfde partijen, onze ketenpartners. Om onder andere de nieuwste innovaties te implementeren en te kunnen monitoren. Voorbeelden hiervan zijn: het perfectioneren van de kierdichting die ontstaat tussen de kap en de wanden. En in het verleden is gebleken dat er een lek zat in de kanaalplaten. Een innovatie die wij hierop hebben toegepast is een afdichtingsband, die wij tijdens het leggen tussen de kanaalplaten aanbrengen. Om zo de Qv10 waarde uit bovenstaande tabel nog verder te verlagen.

De toekomst van NOM

Naar mijn mening ziet de toekomst van NOM er positief uit, omdat de woning zijn waarde in de toekomst niet verliest. Zoals aangegeven is door de minister besloten dat over 30 jaar alle woningen van het gas af moeten en dat sowieso nieuwe woningen zonder gasaansluiting gebouwd moeten worden. De NOM woning is dan al gasloos. De verwachting is dat de minister de salderingsregeling in de nabije toekomst zal wijzigen. Dit houdt dan in dat het kopen van electra tegen een ander tarief plaatsvindt dan het leveren. Dan hoeft een Nul op de meter woning geen nul op de rekening meer te zijn. Een alternatief waar nu ook over wordt gesproken is dat een woning zijn eigen electra kan opslaan. De zogenoemde Plus op de meter woning.

Wij hebben recent 16 NOM woningen in Helmond opgeleverd. Wil je meer weten over dit project? Klik hier 


Lauran van Poppel, projectontwikkelaar