geplaatst op 10 mei 2022

Loading

Megagroot en supersnel: een bouwproject dat past bij vidaXL.

Honderdeenenveertigduizend vierkante meter distributiecentrum, binnen een jaar na verstrekking van de opdracht opgeleverd. Inclusief een niet-geplande logistieke brug van 125 meter lang en een compleet afgebouwd auditorium. Vier hallen van samen 79.000 m2 konden zelfs al zo’n zes maanden na aanvang van de bouwwerkzaamheden in gebruik worden genomen. Je ziet het niet vaak in deze tijd: een project van deze omvang dat binnen de afgesproken tijd en budgetten wordt volbracht, ondanks alle uitdagingen op het gebied van levertijden, prijsstijgingen en personeelstekorten. Van der Heijden bouw en ontwikkeling realiseerde het voor vidaXL.

Vertrouwen vanaf het begin

Van meubelen tot sportartikelen. En van speelgoed tot dierbenodigdheden. De internationale online retailer vidaXL levert duizenden artikelen in al deze categorieën aan prijsbewuste klanten in 32 landen in Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië. Dat vraagt om een stevige logistieke operatie. En héél veel opslagruimte. De logistieke centra voor Europa staan in Polen en in het Nederlandse Venlo. Drie bouwfases waren voor vidaXL niet genoeg om in Venlo de warehouseruimte te creëren die ze nodig hadden. Dus volgde de opdracht voor een vierde fase: 141.000 m2 voor distributiehallen, kantoren en een ‘innovation hub’, ofwel de Supply Chain Valley: een inspirerende omgeving met werkplekken, collegezaal en vergaderruimtes. Die opdracht gunde vidaXL aan Van der Heijden op basis van prijs én vertrouwen.

Dat vertrouwen was er al in de onderhandelingsfase. Vanaf de eerste contacten had Van der Heijden een open verstandhouding met de opdrachtgever, waarin de bouwer duidelijk maakte dat daadkracht, flexibiliteit en meedenken in het voorproces tot het lijstje van onderscheidende kenmerken behoren. Willem Huvenaars, Project Manager Real Estate bij vidaXL beaamt dit: “Van der Heijden toonde vanaf het eerste moment een nauwe betrokkenheid bij het project door mee te denken in oplossingen en verbetervoorstellen aan te dragen. Gebaseerd op planning, kosten, professionaliteit en betrokkenheid hebben we Van der Heijden de opdracht gegund voor dit uitdagende bouwproject.”

Meer doen in minder tijd

Binnen vijf weken na verstrekking van de opdracht werden de werkzaamheden al gestart. En meerdere weken voor de contractdatum kon vidaXL de diverse distributiehallen al in gebruik nemen en was de oplevering een feit. Verwachtingen overtreffen is sterk verweven in het DNA van Van der Heijden. In alle projecten begint dat met gedegen voorwerk waarbij alles uitgedacht is en het hele project al in 3D gebouwd wordt, voordat de uitvoering start. Zo worden mogelijke uitdagingen al bij voorbaat gesignaleerd. Deze werkwijze past de bouwer toe in al zijn projecten en maakt het mogelijk om meer te doen in minder tijd.

Toch zijn ze er bij Van der Heijden extra trots op dat ze juist dit project sneller dan beloofd en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever hebben opgeleverd. Projectleider Jeroen van Beuningen zegt hierover: “De combinatie van de omvang van het project, de ambitieuze planning, de gedreven aanpak van alle partijen en de toch wel lastige marktsituatie, maakten dit project speciaal. In tijden van crisis, waarin mensen en materialen schaars zijn en prijzen en levertermijnen continu veranderen, is de tijdige en volledige oplevering een extra uitdaging. Het doet mij goed om dan te zien dat wij – en onze partners – de flexibiliteit en vindingrijkheid bezitten om de gestelde doelen te behalen én tegelijkertijd op een prettige manier samenwerken.”

Teamwork en daadkracht

Samenwerking is sowieso een van de aspecten waar Van der Heijden een groot deel van het succes aan toeschrijft. Niet alleen in dit project, maar bij alle opdrachten hecht de bouwer eraan om te werken met professionele partners die vanuit eerdere projecten al op elkaar ingespeeld zijn. “We begrijpen elkaar. En misschien nog wel belangrijker: we hebben ook echt iets voor elkaar over”, vertelt Jeroen. “Daardoor staan we nooit alléén voor een verrassing of uitdaging, maar sámen. Die gaan we met elkaar aan. En zeggen we iets toe, dan doen we het ook. Dat weten we van elkaar.”

Zo’n samenwerking maakt het mogelijk om snel te schakelen en zorgt ervoor dat iedereen in het proces zijn of haar verantwoordelijkheid pakt. “Dat begint trouwens al bij onszelf”, voegt Jeroen eraan toe. “We werken met zelfsturende teams binnen Van der Heijden. Hierdoor zijn de lijnen kort en krijgen we veel verantwoordelijkheid en vrijheid om zelf beslissingen te nemen. Het resultaat is ons snel en daadkrachtig handelen.”

Niet nadenken, maar voordenken

Partnership betekent voor Van der Heijden ook nauw samenwerken met de opdrachtgever. “Wij bekijken altijd zo vroeg mogelijk in het proces samen met de klant de wensen en mogelijkheden. Zo helpt de klant ons om te begrijpen hoe we het project het beste kunnen inrichten en opleveren. Door de ervaring die we hebben met dit soort projecten komen wíj vaak met vernieuwende ideeën en mogelijkheden waar onze klant nog niet aan heeft gedacht. In dit project vereenvoudigden we bijvoorbeeld de opzet van de tribune, om zo de doorlooptijd te verkorten en de kostprijs voor de klant te verlagen. Ook voerden we de timmerwerkzaamheden zelf uit, waardoor we die tribune binnen de gevraagde termijn konden opleveren. En waar twee meer weten dan één, weten drie nog meer. Dus was het extra fijn dat we niet alleen met vidaXL, maar ook met de architect en bouwbegeleider DENC gezamenlijk op konden trekken”, aldus Jeroen.

“Het grootste geheim van een succesvol bouwproces? Meedenken in de beginfase. Door alle uitvoerende partijen in het voortraject al te betrekken kunnen we het hele plan vooraf volledig uitdenken en visualiseren”, voegt hij eraan toe. “En dat visualiseren gaat ver: we brengen alles in kaart en tekenen het tot op het kleinste detailniveau uit in een 3D-model. Zo staat en bestaat het gebouw eigenlijk al voordat de uitvoering start. Pas als alles akkoord is bevonden en vastgelegd in – wat wij noemen – het Lego-boekje, starten we met de bouw. Daarmee voorkomen we dat we in het werk voor verrassingen komen te staan en houden we de snelheid erin. Niet nadenken, maar voordenken, noemen we dat.”

[/vc_column_text]

Bijkomende uitdagingen

Ieder project kent zijn uitdagingen. Zo ook de realisatie van dit warehousecomplex voor vidaXL. Dan is het fijn om te constateren dat al het goede voorwerk, de gezamenlijke commitment en gedeelde verantwoordelijkheid van alle bouwpartners en de vindingrijkheid, flexibiliteit en teamspirit er samen voor zorgen dat alle beloften nog steeds kunnen worden waargemaakt.

Dat twee maanden voor de oplevering alles nog steeds volgens plan verliep, was fijn. Want toen kwam vidaXL met de aanvullende wens om dit fase 4-complex te verbinden met het bestaande warehouse aan de overkant van de openbare weg! Met een 125 meter lange logistieke brug op vijf meter hoogte, voorzien van een transportband, zou het mogelijk worden om de voorraden gemakkelijk van Fase 3 naar Fase 4 te transporteren. Een andere bijkomende wens was het inrichten van de innovation hub die oorspronkelijk als lege ruimte zou worden opgeleverd. Om deze in te kunnen zetten als auditorium, compleet met podia en tribunes, kwam er aardig wat timmerwerk bij. Werk dat je niet zo makkelijk uitbesteed op zo’n korte termijn. Onmogelijk? Niet voor een bouwer die denkt in kansen en mogelijkheden. Dus lukte het om beide uitbreidingen nog binnen de scope van het project mee te nemen. En tijdig de materialen en mensen vrij te maken die het credo van Van der Heijden opnieuw bewezen: bouwen kán anders.

Of de opdrachtgever tevreden was? Willem Huvenaars van vidaXL: “De tijdlijnen waren kort, de omvang van het project groot. Met de uitbreiding van vidaXL groeide de behoefte om goederen vroegtijdig op te kunnen slaan en vanuit deze nieuwe locatie onze klanten te bedienen. Van der Heijden heeft het samen met de ketenpartners mogelijk gemaakt dat wij deze behoefte konden vervullen en nog voor de afgesproken opleverdatum onze logistieke operatie konden opstarten. Samen met DENC en Van der Heijden hebben we een mooi eindresultaat gerealiseerd: een groots distributiecentrum met kantoorfunctie en huisvesting voor de Supply Chain Valley.” Voorlopig is de verdere groei van vidaXL weer gewaarborgd. Maar de ontwikkelingen in online retail gaan snel. Dus als de tijd komt voor fase 5 houdt Van der Heijden zich aanbevolen.

Het project in vogelvlucht

  • December 2020: Gunning van de opdracht
  • Januari 2021: Aanhaken van (keten)partners voor alle disciplines
  • Februari 2021: Alle partijen startklaar, aanvang bouw
  • Juni 2021: Eerste distributiehal opgeleverd; 22.500 m2
  • Augustus 2021: Tweede en derde hal opgeleverd; 36.500 m2
  • September 2021: Vierde hal opgeleverd; totaal al 79.000 m2
  • November 2021: Aanvullende opdracht tot bouwen logistieke brug en afbouw auditorium
  • December 2021: Complete oplevering 141.000 m2 distributiehallen, kantoor en overige ruimtes

Bekijk de hele tijdlijn op onze projectpagina

[/vc_column][/vc_row]