geplaatst op 24 maart 2020

Loading

Elke dag weer een uitdaging

Samen slimmer, sneller en beter werken. Dat is een uitdaging waar wij met onze ketenpartners elke dag aan werken. Wij zijn continu bezig met het verbeteren van de ketensamenwerking. Wil je weten hoe wij dit doen? Lees dan deze blog, waarin projectleider Tino zijn verhaal vertelt!

 

Nieuwe manier van werken

Een fundamentele nieuwe manier van werken vraagt om verandering van mindset en gedrag van mensen. Zowel binnen onze eigen organisatie als bij onze ketenpartners. Want wat is eigenlijk de inhoud van het begrip ketenpartner? Voor Van der Heijden is een ketenpartner een partij die vroegtijdig in het proces betrokken wordt om de exclusieve productkennis en ervaring te delen met overige partijen die van invloed zijn op de doorlooptijd of kostprijs van het werk. Een ketenpartner ben je niet als je enkel en alleen herhaaldelijk bij diverse projecten betrokken bent. Er wordt meer van je verwacht. Je bent onderdeel van het team en we rekenen op ieders verantwoordelijkheid.

Daarnaast moet de bereidheid er zijn om samen verder te komen. Vertrouwen is hierbij erg belangrijk. Als projectleider stuur ik op vertrouwen en bereidheid, vanaf een tender tot de nazorg. Wanneer die basisstabiliteit aanwezig is, kunnen we gaan verbeteren.

 Ketensamenwerking, Van der Heijden  

 

Hoe vind je de juiste partners?

Wij besteden veel tijd en aandacht aan het selecteren van de juiste partijen. Als organisaties moeten we elkaars gedachtengoed kunnen delen. We vinden het belangrijk dat zowel de persoon en de organisatie bij ons team past en dat we op dezelfde manier denken en acteren. Bijvoorbeeld: ‘afspraak is afspraak’.

Omdat wij continu blijven innoveren en nieuwsgierig zijn naar nieuwe kansen, verwachten wij dit ook van onze partners. Op die manier blijven we informatie met elkaar uitwisselen en de samenwerking verbeteren. Aan de voorkant kan het soms veel tijd kosten om de juiste partners te vinden. Maar al vaker is bewezen dat dit zich in het verdere verloop van het proces uitbetaalt.

Per discipline willen we drie ketenpartners verzamelen. Dit om de kennis binnen onze eigen teams zo breed mogelijk in te kunnen zetten en om elkaars afhankelijkheid te kunnen spreiden. Daarnaast hebben we voor utiliteitsbouw bijvoorbeeld een andere ketenpartner dan voor woningbouw omdat iedere ketenpartner zijn eigen specialiteit heeft.

 

Een eerlijke kostprijs

De totale kostprijs is een opstelsom van diverse elementen: manuren, materiaal, winst & risico (W&R), algemene kosten (AK), ed.

Binnen het team geven wij openheid en transparantie in hoe die prijs is opgebouwd. Als team kijken we naar optimalisaties, vermindering van faalkosten, alternatieven ed. Om te komen tot een eerlijke kostprijsopbouw, met behoud van gewenste W&R en AK-dekking.

Ketensamenwerking, Van der Heijden

 

Wat levert het op?

Een keten die op elkaar is ingespeeld betekent dat afspraken worden nagekomen, dat uitgangspunten helder zijn en dat voorafgaand aan de uitvoering over alles al goed is nagedacht. Resultaten hiervan zijn: het kunnen managen van verwachtingen, een kortere doorlooptijd omdat er goed wordt gepland, ruimte om mee te denken in alternatieven en alle schakels zijn op elkaar afgestemd.

De gezamenlijke doelstelling is: wat vindt de eindgebruiker belangrijk? En hoe gaan wij de klant daarbij helpen? Wij proberen de behoefte van de klant altijd zo goed mogelijk te achterhalen. Dit doen wij door samen met onze ketenpartners vragen te stellen aan de opdrachtgever. Hierdoor kunnen onze ketenpartners ook meedenken over hoe de behoefte het beste vervuld kan worden. Wij brengen de kennis en ideeën van al onze partners in. Dat is iets wat wij bij Van der Heijden anders doen dan anderen.

Samen met onze ketenpartners wordt vooraf de onderlinge samenhang, de planning en het kostenplaatje bepaald. Tijdens engineeringssessies komen alternatieven aan bod, wordt er gespard tussen de partijen onderling en zijn we constant op zoek naar hoe het deze keer slimmer, sneller en beter kan. Door dit plaatje vooraf helder te hebben voor iedereen, is er continuïteit in de uitvoering. En dat merken onze collega`s op de bouwplaats ook weer.

Ketensamenwerking, Van der Heijden

 

Lange termijnvisie

Ketensamenwerking heeft een lange termijn visie. Het is belangrijk dat we projectoverstijgend samenwerken. De focus ligt niet op één project, maar op meerdere projecten. Elke project ontdekken we nieuwe uitdagingen die we aanpakken en waarvan we de ervaringen in een volgend project meenemen. Voortaan gaan we na iedere fase van een project evalueren, zodat we de verbeterpunten nog eerder kunnen oppakken.

 

Bewijs dat het werkt!

Al jaren zijn wij bezig met het ontwikkelen van  ketensamenwerking. Inalfa in Venray is het eerste grote werk waarbij we dit hebben toegepast. Hierbij werd er tijdens de bouw besloten dat er nog een extra verdieping op het gebouw moest komen. Met alle ketenpartners zijn we bij elkaar gekomen om de planning aan te passen en te bepalen hoe we dit gaan aanpakken. Dankzij goede ketensamenwerking hebben we de extra verdieping weten te realiseren. Daarnaast is Inalfa ook nog vier maanden eerder opgeleverd.

Inalfa, Van der Heijden

 

Winst die ik als projectleider haal uit ketensamenwerking

Voor mij als projectleider betekent ketensamenwerking rust in het proces. Alles is al vroeg in het proces op elkaar afgestemd. Hierdoor kan ik me focussen op het optimaliseren van het proces zelf. Ook kan ik me alvast focussen en voorbereiden op een volgend project.

Ik vind het mooi om te zien dat mensen er steeds meer in gaan geloven. Onze partners zien dat het werkt en daardoor wordt het aspect transparantie steeds makkelijker. We zijn nu samen problemen voor. Ook het continu verbeteren van het proces maakt mijn werk elke dag weer uitdagend! 

Tino van der Velden, Van der Heijden  Tino van der Velden – Projectleider bij Van der Heijden

 

Benieuwd wat ketensamenwerking betekent voor de functie uitvoerder? Klik dan hier om de video te bekijken waarin collega – uitvoerder Tijn van den Berg, hier iets over vertelt!