','

' ); } ?>

Een gebouw dat helemaal up-to-date is

Algemene informatie IKC West Uden

Voor stichting Saam scholen in Oss en Kiem Onderwijs en opvang in Uden mogen wij een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Sint Annastraat in Uden realiseren. IKC West bestaat uit vervangende nieuwbouw voor basisscholen Aventurijn en openbare basisschool Klimboom. Het nieuwe IKC telt straks ruim 300 leerlingen, een kinder- en peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal. 

De nieuwbouw heeft een BVO van 3.460 m2 en een inhoud van 14.660 m3. Het gebouw moet een gasloos gebouw worden dat voldoet aan de BENG eisen en zal eind juli 2024 opgeleverd worden.

Lean plannen is bij Van der Heijden tot kunst verheven. Hierdoor presenteerden ze een bouwtijd die vier tot vijf maanden korter was dan die van de andere gegadigde partijen.

Frank van Wetten stafmedewerker facilitair bij Stichting SAAM Lees meer

Een schoolgebouw dat aan alle hedendaagse eisen voldoet. 

Projectleider Rob van der Heijden

Rob van der Heijden

Projectleider

+31 (0) 486 46 18 55 rvdheijden@vd-heijden.nl