','

' ); } ?>

SPECIFIEKE EISEN EN WENSEN

Gelukkig waren wij van meet af aan doordrongen van de complexiteit van het project. Dit heeft blijkbaar duidelijk doorgeklonken in onze aanbieding, want het project werd ons op basis van andere gunningscriteria dan prijs toegekend.

Om het gebouw een grote dynamiek, en elke functie haar eigen identiteit en entree te geven, is een zo groot mogelijke verscheidenheid aangebracht in vorm en materiaal. Woorden als symmetrie, haaks en evenwijdig komen nauwelijks voor in de beschrijving van het gebouw. Hier passen termen als inspringend, niveau- en hoogteverschillen, toelopend, trapezoïde en gebogen.

Nu staat er een werkelijk schitterend gebouw om te zien. Het is een belevenis om in het gebouw rond te lopen. Met de vele hoogteverschillen, gangen, kleuren, trappen en hoekverdraaiingen is het steeds weer een ontdekkingsreis. Leerlingen zullen ongetwijfeld een goed ruimtelijk inzicht overhouden aan hun tijd op de school in het gebouw. De opdrachtgever spreekt bij de opening bewondering uit over de manier waarop is gewerkt en het resultaat dat is bereikt.

Multifunctionele accommodaties vragen specialistische bouwers

Cees Willems Teeuwse en Willems architecten en adviseurs Lees meer

Wij hebben de kennis en ervaring dergelijke complexe gebouwen aan te kunnen.

Herbert van der Heijden, van der Heijden, Bouwen kan anders

Herbert van der Heijden

eigenaar

+31 (0) 486 46 18 55 herbert@vd-heijden.nl