Loading

Veilig verbouwen op een locatie met 300 kinderen.

Renovatie school De Rank in Sprang-Capelle
Het gebouw van basisschool De Rank was toe aan een complete metamorfose. Een gedeelte van de school moest gesloopt en opnieuw worden opgebouwd. Daarnaast werd de school uitgebreid met een speellokaal en een leerplein. En dat terwijl de lessen voor de 300 leerlingen gewoon door gingen. Bij de keuze voor een bouwer die deze opgave aan zou kunnen, ging de stuurgroep van de school niet over één nacht ijs. Uijl: “Samen met een adviesbureau hebben we een lijst met selectiecriteria opgesteld. Na screening van maar liefst 36 inschrijvers, kwam Van der Heijden bouw en ontwikkeling als beste uit de bus.”

Veiligheid voorop
Naast prijs, waren vooral veiligheid en planning belangrijke graadmeters. “Het comfort en de veiligheid voor de kinderen, de ouders en onze medewerkers stonden uiteraard voorop. Hierop anticipeerde Van der Heijden met een plan om het werk in slechts twee fases te realiseren. Ze zorgden zelf voor noodlokalen en planden alles zodanig dat de leerlingen er zo min mogelijk last van hadden. Zo waren er geen luidruchtige sloopwerkzaamheden of harde muziek tijdens de lessen, gebeurde het laden en lossen zoveel mogelijk op momenten dat de kinderen binnen of thuis waren en was de bouwplaats goed afgesloten”, aldus de directeur.

Geen verrassingen
Volgens de planning zou het werk precies één jaar in beslag nemen. De schooldirecteur had daar aanvankelijk zo zijn twijfels over. Uijl: “Ik hield er stiekem rekening mee dat het wel eens uit zou kunnen lopen. Dat is immers heel vaak zo bij dergelijke grote bouwklussen. Zo  liepen wij ook tegen onvoorziene zaken aan zoals asbest en slecht weer. Maar de achterstand die dit opleverde, werd keurig ingehaald. En alles bleef binnen het vooraf bepaalde budget. Ik ben geen enkele vervelende verrassing tegen gekomen.”

Onvergetelijke ervaring
Uijl is enorm in zijn nopjes met de nieuwe school: “We hebben nu hoogwaardige, flexibele ruimtes waar we kinderen zelfstandig kunnen laten werken, presentaties kunnen geven, individueel of juist in grote groepen les kunnen geven en musicals op kunnen voeren. Prachtig. Stiekem mis ik de drukte van de bouwwerkzaamheden af en toe. Het hele jaar was hier hetzelfde team van Van der Heijden bezig. Heel betrokken mensen waar ik een band mee heb gekregen. Dat geldt ook voor de kinderen. Toen de bouwplaats veilig genoeg was, zijn we met hen op het terrein gaan kijken. De bouwvakkers zijn op hun beurt in de klassen geweest om over hun vak te vertellen. Voor de leerlingen was dat een onvergetelijke ervaring!”