Loading

Met ziel en zaligheid

Als projectleider bij het Vastgoedbedrijf van de gemeente Oss was Richard Kramer vanaf het prille begin betrokken bij het Huis voor Ontmoeting en Sport in Demen. Op 28 september 2012 opende de accommodatie met de naam ‘Onder d’n Plag. “Van der Heijden bouw en ontwikkeling had de verantwoording voor de engineering en de realisatie. Mede dankzij hun expertise is het maximale uit de beschikbare ruimte én het gereserveerde geld gehaald. Er is een prachtige en vooral een duurzame multifunctionele accommodatie gebouwd voor de sportclub Demen, Deursen, Langel (SDDL) waar plaats is voor de dorpsactiviteiten zoals toneel- en dansvoorstellingen, yoga les, vergaderingen, kaarten, carnaval en noem maar op. Hier kan de gemeenschap in Demen, Deursen, Dieden, Dennenburg en Neerloon nog jaren mee vooruit. Door dit nieuwe gebouw krijgt de leefbaarheid in deze kernen een flinke impuls”, aldus Kramer.

Verrassende aanpak
“Het was een flinke opgave om de programma-eisen te realiseren binnen het budget. Dat overigens al wel vanaf de start van de aanbesteding vast lag”, vertelt de projectleider. “We hebben bij het uitschrijven van de opdracht op tafel gelegd wat de financiële middelen waren. Binnen dit bedrag moest de totale klus taakstellend worden aangenomen. De inschrijving van Van der Heijden verraste ons door de keuze voor een houten skeletbouw. Die maakte het mogelijk om aan de strakke planning te voldoen. Daarnaast scoorden ze goed door een reductie van maar liefst 50% op de wettelijke normen van de energieprestatie (50% EPC) en de onderhoudsvriendelijkheid vanwege de gekozen duurzame materialen. Ook hebben ze veel kennis over het samenbrengen van verschillende functies in één gebouw. Daar hebben we ons voordeel mee kunnen doen.”

Veel vertrouwen
Het project in Demen verliep volgens de nieuwe manier van aanbesteden. Hierbij ligt in de uitvoering de verantwoordelijkheid veel meer bij de opdrachtnemer dan voorheen. “Ons werk zit vooral in het voortraject; daar beschrijven we de prestatie die geleverd moet worden. Tijdens het bouwtraject toetsen we of deze gehaald wordt. We zijn veel minder intensief op de bouw aanwezig. Dat betekent automatisch dat er veel vertrouwen moet zijn in de opdrachtnemer. In Demen was tijdsdruk een  kritische factor. De planning liet geen ruimte voor uitloop omdat het een voorwaarde was voor de provinciale subsidie om binnen de gestelde tijd op te leveren”, vertelt de projectleider.

Ziel en zaligheid
Een andere bijzonderheid in het plan in Demen was de zelfwerkzaamheid. Om de kosten te drukken, moesten de verenigingen in de afwerking veel zelf doen. Kramer: De planning van die zelfwerkzaamheid had ook invloed op het werk van de aannemer. “Zij zijn hier heel flexibel mee omgegaan. Er werd bijvoorbeeld niet moeilijk gedaan over activiteit op de bouwplaats tijdens of na werktijd van de aannemer. De projectleider van Van der Heijden heeft echt heel zijn ziel en zaligheid in het project gestoken. En ook vanuit de directie was er regelmatig betrokkenheid. Veel extra wensen zijn gedurende de bouw alsnog ingepast. Alle betrokkenen kunnen terecht trots zijn op het eindresultaat!”