geplaatst op 13 oktober 2017

Loading

Vandaag was het zover: de officiële ondertekening voor de bouw van zes schoolwoningen in Beek en Donk. Met dit bijzondere project, ter grootte van 1.040 m2 BVO, geven we invulling aan zowel de behoefte aan educatie-uitbreiding als woonruimte binnen de gemeente Laarbeek.  Opdrachtgever gemeente Laarbeek en Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken werken samen in de ontwikkeling van semipermanente huisvesting voor het Commanderij College in Laarbeek. De educatie-uitbreiding wordt gerealiseerd in de vorm van ‘schoolwoningen’ om in de toekomst te dienen als zes courante levensloopbestendige woningen in de koopsector.

IMG_6389
Vlnr Carla Grootjen (voorzitter raad van bestuur Commanderij), Ronald van der Steen (Van der Heijden bouw en ontwikkeling), Greet Buter (wethouder onderwijs)

 

Korte bouwtijd én kwaliteit

De opdracht voor het project is opgesteld als Design & Build, waarbij Bonnemayer Architecten invulling geeft aan het ontwerp. Het project wordt uitgevoerd middels UAV-gc contract. De belangrijkste selectiecriteria waren dan ook het definitieve ontwerp, de kwaliteit en planning. Ondanks de beperkte voorbereidingstijd en de vastgestelde opleverdatum van 1 augustus 2018, zullen wij ervoor zorgdragen dat deze belangrijke criteria gewaarborgd worden door het toepassen van Lean technieken (o.a. Leanplannen en Leanengineering). Tevens gaan we de uitvoering aan met vaste ketenpartners om te zorgen voor efficiëntie en hoge kwaliteit.

 

Demontabel ontwerp

Om transformatie in de toekomst daadwerkelijk mogelijk te maken, wordt het semipermanente schoolgebouw demontabel en als het ware ‘toegevoegd’ aan de woningen. Zo vormen de zes schoolwoningen de kern van het ontwerp en zijn de extra educatieruimten hier slim op aangepast om transformatie in de toekomst efficiënt uit te kunnen voeren. De ontworpen groepslokalen zullen in de toekomst dan ook dienen als woonkamers, waarbij hal en toiletvoorzieningen tevens al toekomstgericht gesitueerd zijn.

 

Lage milieubelasting

In het ontwerp van de schoolwoningen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van energiezuinige maatregelen en onderhoudsarme materialen. Dit om te zorgen voor een lage milieubelasting en een intern klimaat met de ondergrens Frisse scholen niveau B. Dit wil zeggen dat de schoolwoningen een laag energiegebruik- en gezond binnenmilieu hebben om de luchtkwaliteit, temperatuur en het comfort te bevorderen.

De bouw van de schoolwoningen zal eind januari 2018 van start gaan, waarna het gehele project op 1 augustus 2018 opgeleverd wordt. Wederom een mooi project waarin we onze expertise kunnen laten zien en als team hard aan de slag gaan om verwachtingen te overtreffen!