geplaatst op 30 oktober 2019

Loading

 

-update augustus 2020-

In deze blog vertelt Mike Janssen – Projectleider en BREEAM Expert-  wat BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie inhoudt. Ook vertelt hij wat de voordelen hiervan zijn en deelt hij zijn ervaring.

BREEAM

Het staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

Het is een methode om het duurzaamheidsniveau van een gebouw te bepalen. Op basis van classificaties wordt een gebouw beoordeeld en wordt het gecertificeerd met een keurmerk. Een BREEAM keurmerk wordt internationaal gevoerd. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft, met hulp van marktpartijen, de richtlijnen geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt (BREEAM-NL).

BREEAM is een keuzemogelijkheid

Allereerst is het van belang om te weten dat de keuze voor BREEAM al gemaakt dient te worden voorafgaand aan de ontwerpfase. BREEAM kent verschillende classificaties waarop een gebouw gecertificeerd kan worden. De classificaties omvatten: Pass, Good, Very Good,  Excellent en Outstanding. Iedere classificatie is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waarop waarderingen gescoord kunnen worden. Tijdens de ontwerpfase bepaalt het projectteam, samen met de opdrachtgever, op welke onderdelen de waarderingen worden behaald. Denk bij deze onderdelen aan: werkplekverdeling, ventilatiebehoeftes, daglichttoetreding van ruimtes, maar ook bouwplaats & omgeving, milieu-impact & bouwplaats en afvalmanagement op de bouwplaats. Alleen bij het behalen van een certificaat voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase wordt er een BREEAM keurmerk toegekend. Hier kom ik verder in deze blog nog op terug.

Bij Van der Heijden hebben wij eigen BREEAM- Experts in huis. Hierdoor kunnen wij zelf, met vaste adviseurs, de haalbare classificatie met bijbehorende financiële consequenties en voordelen bepalen.

Duurzaamheid BREEAM

Wanneer ontvang je een BREEAM keurmerk?

Na het afronden van de ontwerpfase wordt de bewijslast voor een BREEAM classificatie geïnspecteerd door een externe assessor. DGBC controleert vervolgens of de geleverde bewijslasten valide zijn. Wanneer de bewijslasten als valide worden beoordeeld, ontvangt men voor de ontwerpfase een eerste certificaat. Bij oplevering van het project moet men aan kunnen tonen dat de uitvoering en het gebouw aan de ontwerpfase voldoet. Bij opnieuw een akkoord van zowel de assessor als DGBC ontvangt het project ook voor de oplevering een certificaat. Het keurmerk wordt alleen toegekend wanneer zowel de ontwerp- als ook de uitvoeringsfase aan de gestelde criteria voldoen.

 Alles wordt beter!

De grootste uitdaging bij BREEAM is dat van te voren materialen en werkprotocollen bepaald moeten zijn. En dat er een uitgebreide bewijslast geleverd dient te worden. Om bewijslast te kunnen leveren, monitoren wij tijdens de uitvoering o.a. de afvalverwerking, het scheiden van afval en het water- en stroomverbruik. Op deze manier houden wij controle op die facetten en wordt er tijdig bijgestuurd wanneer dit nodig is.

BREEAM Energieverbuik Duurzaamheid

Op dit bord staan onze meetgegevens en de doelstellingen die we gesteld hebben. Deze hangt op de bouwlocatie en is zichtbaar voor alle bouwmedewerkers, om zo het bewustzijn onder alle personen op de bouw te vergroten.

Verschillende scores binnen BREEAM stellen andere en strengere eisen dan de standaard: het bouwbesluit. Wanneer je kiest voor het onderdeel ‘luchtdichtheid’ en hiermee het pand luchtdicht maakt, verlies je minder warmte. Hierdoor heb je minder energie nodig om het pand te verwarmen. Naast dat het een duurzamer gebouw oplevert, verhoogt dit ook de kwaliteit van het bouwen. Dus niet alleen zijn we meer milieubewust bezig, ook de kwaliteit van het gebouw en de wijze van bouwen wordt beter!  

Voordelen van BREEAM voor de opdrachtgever

Een BREEAM keurmerk toont aan wat de duurzaamheidsprestatie van een gebouw is. Doordat het een internationaal erkend keurmerk is, wordt de prestatie door de markt op waarde beoordeeld.  Omdat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt, biedt dit economische voordelen voor huurders, gebruikers en investeerders. Vanaf de score Very Good biedt een BREEAM certificaat subsidiekansen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de classificatie waarop het gebouw wordt gecertificeerd en het jaar waarin de aanvraag is ingediend.  

Kantoor Breeam

Hoe Van der Heijden te werk gaat

Op de onderdelen die gericht zijn op de bouwplaats behalen wij de volle 100% score, eigenlijk direct “Exemplary performance”. Zo maken wij bijvoorbeeld voor het onderdeel ‘Kennisoverdracht’ gebruik van De BouwApp, zijn onze parkeervoorzieningen op een juiste manier ingericht om via een ‘veilige zone’ bij de uitvoerderskeet te komen en hebben we minimaal 7 verschillende afvalstromen.

Onze experts bepalen in samenspraak met het gehele projectteam welke adviseurs bij het proces worden betrokken. Hierdoor kan de klant optimaal optimaal bedient worden.  Met dit team wordt het plan continu op de aspecten: BREEAM, financieel, klantwens, maakbaarheid, planning en kwaliteit getoetst. Zo zitten we samen met onze adviseurs en klant om te bepalen hoe de gebruikerswensen met de BREEAM richtlijnen ingevuld kunnen worden.

Van der Heijden is sterk in samenvoegen en implementeren van de klantvraag op het gebied van BREEAM en de gebruikerswensen.

Practise what you preach

Wij hebben bij de verbouwing van ons pand het BREEAM keurmerk Very Good toegekend gekregen. Dit was een eerste goede stap om hier ervaring met op te doen. Bovendien kunnen we dit als referentieproject inzetten.

BREEAM Van der Heijden bouwen duurzaam

Benieuwd naar welke projecten van Van der Heijden ook het BREEAM keurmerk hebben? klik hier: BREEAMPROJECTEN VAN DER HEIJDEN

Vind ons eigen kantoor op BREEAM.NL/VANDERHEIJDENBOUWENONTWIKKELING

Mike Janssen, Van der Heijden, Bouwen kan anders 

Mike Janssen, Projectleider- BREEAM Expert –