EEN SCHOOLGEBOUW DAT KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST

Duurzaam, energiezuinig en voorbereid op de toekomst: het zijn belangrijke criteria bij de bouw en renovatie van onderwijsgebouwen. Van der Heijden kijkt echter veel verder. Duurzaamheid betekent voor ons ook zo veel mogelijk stakeholders bij het project betrekken. Van leerlingen en docenten tot omwonenden en lokale bedrijven.

Scherpe kostprijs door lean werken
en ketensamenwerking

Slim en kostenefficiënt samenwerken zit
in ons DNA. Hier selecteren we ook op
bij de keuze voor partners. Elke
vorm van verspilling gaan we tegen.

Lokale
betrokkenheid

Wij werken zo veel mogelijk met lokale
partners. Bedrijven in de buurt van de
school, waar misschien wel ouders van
leerlingen werken. Ook tijdens de bouw
is er veel oog voor de omgeving.

Thuis in
het onderwijs

Wij zijn gewend om in de huid van
leerlingen en onderwijspersoneel te
kruipen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de
routing in het gebouw en aan de planning, afgestemd op verhuizing in de vakantie.

Frisse
School

Slimme keuzes leiden tot een comfortabel gebouw met een laag energieverbruik en
een gezond binnenmilieu. Wij hebben
ervaring met het bouwen van Frisse Scholen.

Duurzaamheid
verankerd

Via onder meer GPR Gebouw brengen we duurzaamheid in de praktijk. Ook onze
ervaring met BREEAM zetten we graag in.
Zo vergroten we de toekomstwaarde van
het pand.

Korte
doorlooptijd

Is er een ‘go’ voor het project? Wij staan
in de startblokken! Wij zijn in staat om in het hele traject de doorlooptijden te verkorten. Met een zeer korte bouwtijd als resultaat.

  • Heel betrokken mensen waar ik een band mee heb gekregen

    Jacob Uijl directeur basisschool De Rank Lees meer

OOG VOOR GEBRUIKERS, OMGEVING ÉN DE TOEKOMST

Advies met meerdere scenario’s

Hoe bewegen leerlingen door een schoolgebouw? Wat vinden docenten belangrijk? Bij Van der Heijden zit je aan tafel met mensen die thuis zijn in de bouw van scholen. Wij stellen de juiste vragen, geven advies en leggen meerdere opties voor. Keuzevarianten met hun eigen voordelen en begroting.

Totaaloplossing

Het complete traject van planvorming tot bouw is bij ons in goede handen. De engineering kunnen wij samen met ons zusterbedrijf Archifit verzorgen. Het resultaat is een duurzame, energiezuinige school met een comfortabel binnenklimaat.

Maatschappelijk verantwoord bouwen

Wij betrekken niet alleen lokale partners bij de bouw, maar ook leerlingen. Bijvoorbeeld via rondleidingen, gastlessen en een leerlingbouwplaats. Ook naar omwonenden gaat veel aandacht uit. Via goede communicatie en zorgvuldig omgevingsmanagement beperken we de hinder.

Bouwen voor het onderwijs van de toekomst vraagt om oplossingsgericht denken. Samen met lokale partners realiseren wij duurzame en energiezuinige schoolgebouwen.

Herbert van der Heijden, van der Heijden, Bouwen kan anders

Herbert van der Heijden

eigenaar

+31 (0) 486 46 18 55 herbert@vd-heijden.nl