','

' ); } ?>

EEN SCHOOLGEBOUW DAT KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST

Duurzaam, energiezuinig en voorbereid op de toekomst: het zijn belangrijke criteria bij de bouw en renovatie van onderwijsgebouwen. Van der Heijden kijkt echter veel verder. Duurzaamheid betekent voor ons ook zo veel mogelijk stakeholders bij het project betrekken. Van leerlingen en docenten tot omwonenden en lokale bedrijven.

Scherpe kostprijs door lean werken en ketensamenwerking

Slim en kostenefficiënt samenwerken zit in ons DNA. Hier selecteren we ook op bij de keuze voor partners. Elke vorm van verspilling gaan we tegen.

Lokale betrokkenheid

Wij werken zo veel mogelijk met lokale partners. Bedrijven in de buurt van de school, waar misschien wel ouders van leerlingen werken. Ook tijdens de bouw is er veel oog voor de omgeving.

Thuis in het onderwijs

Wij zijn gewend om in de huid van leerlingen en onderwijspersoneel te kruipen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de routing in het gebouw en aan de planning, afgestemd op verhuizing in de vakantie.

Frisse School

Slimme keuzes leiden tot een comfortabel gebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. Wij hebben ervaring met het bouwen van Frisse Scholen.

Duurzaamheid verankerd

Via onder meer GPR Gebouw brengen we duurzaamheid in de praktijk. Ook onze ervaring met BREEAM zetten we graag in. Zo vergroten we de toekomstwaarde van het pand.

Korte doorlooptijd

Is er een ‘go’ voor het project? Wij staan in de startblokken! Wij zijn in staat om in het hele traject de doorlooptijden te verkorten. Met een zeer korte bouwtijd als resultaat.

Lean plannen is bij Van der Heijden tot kunst verheven. Hierdoor presenteerden ze een bouwtijd die vier tot vijf maanden korter was dan die van de andere gegadigde partijen.

Frank van Wetten stafmedewerker facilitair bij Stichting SAAM Lees meer

OOG VOOR GEBRUIKERS, OMGEVING ÉN DE TOEKOMST

Advies met meerdere scenario’s

Hoe bewegen leerlingen door een schoolgebouw? Wat vinden docenten belangrijk? Bij Van der Heijden zit je aan tafel met mensen die thuis zijn in de bouw van scholen. Wij stellen de juiste vragen, geven advies en leggen meerdere opties voor. Keuzevarianten met hun eigen voordelen en begroting.

Totaaloplossing

Het complete traject van planvorming tot bouw is bij ons in goede handen. De engineering kunnen wij samen met ons zusterbedrijf Archifit verzorgen. Het resultaat is een duurzame, energiezuinige school met een comfortabel binnenklimaat.

Maatschappelijk verantwoord bouwen

Wij betrekken niet alleen lokale partners bij de bouw, maar ook leerlingen. Bijvoorbeeld via rondleidingen, gastlessen en een leerlingbouwplaats. Ook naar omwonenden gaat veel aandacht uit. Via goede communicatie en zorgvuldig omgevingsmanagement beperken we de hinder.

Bouwen voor het onderwijs van de toekomst vraagt om oplossingsgericht denken. Samen met lokale partners realiseren wij duurzame en energiezuinige schoolgebouwen.

Algemeen directeur Emiel Bongers, Van der Heijden, Bouwen kan anders

Emiel Bongers

Algemeen directeur

+31 (0) 486 46 81 24 ebongers@vd-heijden.nl