Projectontwikkeling

Ontwikkelen en bouwen voor eigen rekening en risico op een zelf aangekochte locatie. Woningbouw of kleinschalige utiliteit realiseren in de vorm van kantoren, bedrijfshallen of een combinatie daarvan en deze daarna verkopen. Het was de basis, maar ontwikkelingen in de markt en schaalgrootte van met name woningbouwprojecten doen krachten bundelen. Voor ontwikkeling en realisatie zoeken wij nu vaak duurzame samenwerking met woningcorporaties en/of collega-ontwikkelaars.

Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan het woon-, leef- en werkklimaat van de huidige en toekomstige generaties. Veel waarde hechten wij daarbij aan hoogwaardige architectuur en materialen, aan inzet van nieuwe technologie om duurzaamheid te verhogen en het milieu te sparen. Dit heeft onder meer geresulteerd in een eigen levensloopbestendig woningconcept dat grensverleggend en compleet is.

Toekomstige bewoners in onze projecten hebben inspraak bij de totstandkoming van het eindproduct. Een sterke, goed bereikbare afdeling kopersbegeleiding ontvangt dagelijks tussen 18.00 en 20.00 uur kopers om hun wensen door te spreken en vast te leggen. Het is maar één van de factoren die bijdraagt aan het realiseren van projecten waarin het prettig, veilig en comfortabel wonen (en werken) is.